کارگاه « راز شکست شرکت‌ها» برگزار شد

کارگاه راز شکست شرکت‌ها ظهر امروز با ارائه دکتر امید بهرامی، فارغ التحصیل دکتری مدیریت منابع انسانی در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد.

دکتر امید بهرامی، فارغ التحصیل دکتری مدیریت منابع انسانی به خبرنگار ستاد نانو گفت: «کارگاه راز شکست شرکت‌ها با هدف موفقیت در راه‌اندازی کسب و کارهای جدید برای دانشجویان برگزار شد.»

وی تصریح کرد: «شرکت‌های جدید با تهدیدات و فرصت‌های مختلفی مواجه هستند که در این کارگاه به دانشجویان آموزش داده شد که چگونه تهدیدهای پیشرو در آینده کاری شرکت‌های خود را به فرصت تهدید کنند.»

بهرامی اضافه کرد: «در این کارگاه تجربه مدیران شرکت‌های ورشکسته نیز که در قالب کتابی منتشر شده است به دانشجویان ارائه شد.»

وی تصریح کرد: «از دیگر سرفصل‌های ارائه شده در این کارگاه بررسی کسب و کارهای فناورانه بود تا دانشجویان پس از ورود به این نوع کسب و کارها بتوانند فعالیت خود را طی دوره‌های بلند مدت ادامه دهند.»

فارغ التحصیل دکتری مدیریت منابع انسانی گفت: «همچنین دلایل شکست در کسب و کارهای برگرفته از فناوری‌های نو نیز برای دانشجویان شرح داده شد.»

بنابراین گزارش، کارگاه راز شکست شرکت‌ها ظهر امروز با حضور ۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در نمایشگاه فناوری نانو برگزار شد و در پایان این کارگاه به دانشجویان شرکت کننده گواهی حضور ارائه شد.