درخشش چشمگیر بین‌المللی ایران در آینده نزدیک در حوزه نانو

رییس پژوهشگاه علوم شناختی گفت: «ایران با پیشرفتی که در حوزه فناوری نانو داشته است در آینده نزدیک درخشش چشمگیری در سطح بین‌المللی خواهد داشت.»

دکتر کمال خرازی، رییس پژوهشگاه علوم شناختی درحاشیه بازدید از نمایشگاه فناوری نانو افزود: «ورود دانشجویان و دانش‌آموزان به فعالیت در بخش نانو باعث می‌شود طی سال‌های آینده ایران حرف‌های نو و جدی در توسعه علم نانو داشته باشد.»

وی با اشاره به سطح کیفی نمایشگاه فناوری نانو بیان داشت: «در این نمایشگاه بخشی برای ارائه دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان طراحی شده بود که این بخش نشان‌دهنده گسترش فناوری نانو در سطوح مختلف جامعه است.»

رییس پژوهشگاه علوم شناختی تصریح کرد: «در بخش دانش‌آموزشی نمایشگاه نانو تحقیقات و آثار پژوهشی ارزشمندی ارائه شده بود که این توجه به این آثار می‌تواند توسعه علم نانو در کشور را رشد دهد.»

خرازی اضافه کرد: «رشد و توسعه فناوری نانو در کشور به دلیل فعالیت‌ها و تلاش‌های ستاد توسعه نانو در سال‌های گذشته بوده است.»