کارگاه «شایستگی‌های حرفه‌ای کارآفرینان حوزه نانو» برگزار شد

کارگاه شایستگی‌های حرفه‌ای کارآفرینان حوزه نانو عصر دیروز در آخرین روز از نمایشگاه فناوری نانو با ارائه دکتر پوراندخت نیرومند، مدیرکل امور‌مهارت‌های پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار شد.

دکتر پوراندخت نیرومند، مدیرکل امور مهارت‌های پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به خبرنگار ستاد نانو گفت: «در این کارگاه شایستگی‌های حرفه‌ای کارآفرینان حوزه نانو که شامل دانش، نگرش و مهارت است مورد بررسی قرار گرفت.»

وی بیان داشت: «در این کارگاه آموزشی نحوه انتخاب خط مشی حرفه‌ای برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق مطرح شد تا دانشجویان برای انتخاب مسیر آینده خود با شفافیت روبرو باشند.»

مدیرکل امور مهارت‌های پیشرفته سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تصریح کرد: «از دیگر بخش‌های این کارگاه بررسی موفقیت‌های شرکت‌های مختلف و کارآفرینان حوزه فناوری‌های نوین بود.»

وی با اشاره به ارائه نحوه راه‌اندازی کسب و کار نوین در کارگاه شایستگی‌های حرفه‌ای کارآفرینان حوزه نانو گفت: «همچنین در این زمینه تجربیات کارآفرینان موفق به دانشجویان منتقل شد.»

خاطرنشان می‌شود، کارگاه شایستگی‌های حرفه‌ای کارآفرینان حوزه نانو با حضور ۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری برگزار شد که در پایان این کارگاه به دانشجویان گواهی حضور اعطا شد.