روشی برای تصویربرداری از باکتری‌ها بدون نیاز به تثبیت‌سازی

شرکت جی پی کی اخیرا خبری منتشر کرده مبنی بر این که محققان دانشگاه پاریس جنوبی با همتایان خود در مرکز CNRS با استفاده از دستگاه Q™I که یکی از میکروسکوپ‌های نیروی اتمی این شرکت است، موفق به تصویربرداری از باکتری‌ها بدون تثبیت‌سازی آنها شدند.

کریستین مارلیر از دانشگاه پاریس جنوبی رهبر این تیم تحقیقاتی بوده که در پروژه اخیر موفق شدند خواص مکانیکی، الکتریکی و الکترومکانیکی باکتری‌های زنده را در محیط کشت آنها مورد بررسی قرار دهند. خواص مورد بررسی این گروه شامل فرآیند چسبندگی و حرکت باکتری‌ها روی زیرلایه، تشکیل زیست فیلم، تاثیر نور روی آنها و تاثیر آنتی‌بیوتیک‌ها روی باکتری‌ها است.

موضوع بسیار مهم در این میان آن است که ارتباط بین فرآیندهای شیمیایی، فیزیکی و زیستی و تشکیل فیلم‌ها توسط این باکتری‌ها مشخص شود. میکروسکوپ مورد استفاده در این پژوهش به صورت موازی با یک میکروسکوپ نوری دیگر به کار گرفته می‌شود؛ میکروسکوپ‌هایی که دارای قدرت تفکیک فضایی و زمانی بسیار بالایی هستند از آن جمله می‌توان به میکروسکوپ فلورسانس هم‌کانون، طیف‌سنج SFG، میکروسکوپ STED، میکروسکوپ PALM و میکروسکوپ فلورسانس TIRF اشاره کرد.

محققان این پروژه انگیزه اصلی خود را از استفاده از این میکروسکوپ AFM امکان اندازه‌گیری خواص الکتریکی، شیمیایی و مکانیکی ذرات به صورت کنترل شده عنوان کردند به طوری که می‌توان روی هر نقطه از باکتری اندازه‌گیری را انجام داد.

طراحی AFM این شرکت به نحوی است که امکان جفت شدن با میکروسکوپ‌های فوق الذکر را به ما می‌دهد. با این تفاصیل AFM جدید این شرکت JPK NanoWizard®۳  مزیت مضاعفی نیز دارد: امکان تصویربرداری کمّی.

در این پروژه محققان با آماده سازی بسیار سبک نمونه و بهره‌گیری از دستگاه JPK QI™ موفق به کسب اطلاعات مهمی درباره باکتری‌ها شدند. این گروه با این روش باکتری‌ها را در محیط زیست استاندارد خود بدون اعمال فرآیند تثبیت سازی مورد مطالعه قرار دادند. تثبیت سازی یکی از مراحل ضروری برای آماده سازی نمونه‌های باکتری است که در تمام مقالات جهت مطالعه باکتری‌ها انجام می‌شود. در صورتی که بتوان بدون انجام این تثبیت سازی باکتری‌ها را مورد مطالعه قرار داد اطلاعات ارزشمندی بدست خواهد آمد چرا که در تثبیت سازی برخی از خواص تغییر می‌کند.