افزایش شانس موفقیت در کاشت دندان با نانولوله ‌‌اکسید‌تیتانیوم

یک گروه تحقیقاتی موفق به ارائه راهبردی شدند که با استفاده از آن امکان موفقیت کاشت دندان‌ها در لثه افزایش می‌یابد. این گروه از نانولوله اکسید تیتانیوم به جای اکسید تیتانیوم توده‌ای در ساخت پایه دندان مصنوعی استفاده کردند.

برای کاشت دندان ابتدا پایه‌ای درون لثه کار گذاشته می‌شود که معمولا از جنس تیتانیوم است، دندان مصنوعی روی این پایه سوار می‌شود. این دندان‌ها نسبت به دندان‌های پل شده ( دندان پل‌شده یا بریج نوعی روش کاشت دندان است-مترجم) شباهت بیشتری به دندان طبیعی دارد. شانس موفقیت کاشت دندان به این روش بسیار بالا است اما در برخی موارد عدم پذیرش مشاهده می‌شود که در چنین مواقعی باید دندان کاشته شده را کـَـند. پژوهشگران دانشگاه صنعتی میشیگان قصد دارند با استفاده از فناوری نانو احتمال بروز مشکل در این دندان‌ها را به صفر برسانند. طلوع شکوه‌فر و همکارانش قصد دارند از نانولوله‌های اکسید تیتانیوم برای این کار استفاده کنند.
شکوه‌فر می‌گوید ما روی نانولوله‌های اکسید تیتانیوم تست‌های متعددی انجام دادیم تا مقدار سمی‌بودن این ترکیب را مورد بررسی قرار دهیم نتایج کار ما نشان داد این ماده اثر منفی روی سلول‌ها ندارد. نکته جالب توجه این است که سلول‌های استخوانی، اوستئوبلاست‌ها، روی این نانولوله‌ها با سرعت بیشتر رشد می‌کنند.
این گروه نشان دادند که سلول‌های استخوان چسبندگی بیشتری به نانولوله‌های اکسید تیتانیوم دارند در نتیجه سرعت رشد آنها روی این نانولوله‌ها بیشتر از سطح تیتانیوم معمولی است. نانولوله‌ها می‌توانند برای رهایش دارو مورد استفاده قرار گیرند، این گروه تحقیقاتی درون نانولوله‌های اکسید تیتانیوم را از داروهای ضد تورم و عفونت پر کردن و سپس با استفاده از جراحی آنها را درون لثه قرار دادند. با این کار دارو به آهستگی رهاسازی شده و اثرات منفی جراحی را به حداقل می‌رساند. محققان این پروژه معتقداند که برای کاهش احتمال بروز عفونت می‌توان درون این نانولوله‌ها را با نانوذرات نقره پر کرد. نانوذرات نقره دارای اثرات ضد میکروبی بوده در حالی که به سلول‌های سالم آسیبی نمی‌رسانند. نکته مهمتر این که این نانوذرات مانع تشکیل فیلم زنده (Biofilm)در اطراف قطعه کاشته شده می شود این فیلم محل تجمع باکتری‌ها بوده و زدودن آنها بسیار دشوار است.
یکی از ویژگی‌های مثبت نانولوله‌های تیتانیوم در شفافیت آنها است که موجب می‌شود تا از نظر ظاهری مشکلی برای دندان کاشته شده پیش نیاید. شکوه‌فر و همکارانش پیش‌بینی می‌کنند این یافته آنها به سرعت روانه بازار شود، آنها قصد دارند تا با ثبت این یافته، از مالکیت فکری آن حفاظت کنند.