دارورسانی هدفمند با طراحی نانوکامپوزیت‌های هیبریدی

پژوهشگران دانشگاه لرستان با استفاده از پلیمر‌های خطی-دندریمری و نانوذرات آهن موفق به طراحی نوعی سیستم دارورسانی برای داروی ضد سرطان شدند.

پژوهشگران دانشگاه لرستان با استفاده از پلیمر‌های خطی-دندریمری و نانوذرات آهن موفق به طراحی نوعی سیستم دارورسانی برای داروی ضد سرطان شدند. در این سیستم دارورسانی که با استفاده از نانوکامپوزیت‌های هیبریدی طراحی شده است، از نانولوله کربنی نیز برای میسر ساختن عبور سریع از دیواره سلولی بهره گرفته‌اند.

در این کار تحقیقاتی یک سیستم دارورسانی متشکل از نانولوله کربنی، پلیمر خطی-دندریمری، نانوذرات آهن و داروی ضد سرطان دوکسوربیسین تهیه شده است. این سیستم هیبریدی بواسطه پلیمر خطی-دندریمری، زیست سازگاری و حلالیت مناسب در محیط فیزیولوژی، بواسطه داروی ضد سرطان دوکسوربیسین توانایی کشتن سلول‌های سرطانی، بواسطه نانولوله کربنی خاصیت عبور سریع از دیواره سلولی و بواسطه نانوذرات آهن خاصیت رهگیری و هدایت به بافت سرطانی را داراست.

به گفته محسن عادلی عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه لرستان، این تحقیقات با هدف ایجاد یک سامانه دارورسانی ضد سرطان با قابلیت‌های حلالیت و زیست سازگاری بالا، قابل هدایت به بافت سرطانی، توانایی در عبور از سد غشای سلولی و حمل تعداد زیادی از داروهای ضد سرطان صورت گرفته است.

وی درمورد این تحقیقات نیز افزود: «در ابتدا نانوذرات آهن برروی سطح نانولوله کربنی قرار داده شدند و سپس نانولوله کربنی حاوی نانوذرات آهن با پلیمر خطی-دندریمری برهم کنش داده شد و قابل حل در آب گردید. در ادامه داروی دوکسوروبیسین بر روی سامانه قرار گرفت. در ادامه قابلیت این سامانه در از بین بردن سلول‌های سرطانی به‌صورت برون تنی و همچنین توانایی آنها در هدایت بسوی تومورهای سرطانی مورد بررسی قرار گرفت.»

filereader.php?p1=main_3abbc886db68fb91c
نحوه ورود سامانه دارورسانی تهیه شده و آزاد سازی داروهای حمل شده در درون محیط سلول

از ویژگی‌های بارز این تحقیقات هیبربد نمودن انواعی از نانومواد در یک سیستم به منظور استفاده از خواص تمامی آنها در از بین بردن سلول‌های سرطانی، است.

نتایج این کار تحقیقاتی که به دست دکتر محسن عادلی (عضو هیئت علمی گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه لرستان)، دکتر پژمان ساسانپور (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، معصومه عشیری (فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه لرستان) و بهشته خدادادی (فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه لرستان) صورت گرفته است، در مجله Journal of the Iranian Chemical Society (جلد ۱۰، شماره ۴، آگوست سال ۲۰۱۳، صفحات ۱۰۱–۱۰۸) منتشرشده است.