نتایج مثبت تست بالینی روی نانوداروی درمان سرطان پانکراس

آبراکسین نام نانودارویی است که به صورت ترکیبی با برخی مواد شیمی‌درمانی می‌تواند برای درمان سرطان‌های ریه و پستان مورد استفاده قرار گیرد. این دارو توسط شرکت کالجن اینترنشنال سارل (Celgene International Sàrl) ساخته شده است. اخیرا مشخص شده است که ترکیب آبراکسین با جمسیتابین ( یک ماده مورد استفاده در شیمی‌درمانی) می‌تواند برای درمان سرطان پانکراس مورد استفاده قرار گیرد. تست‌های بالینی کمیته پزشکی اروپا اثر بخشی این ترکیب را تایید کرده است.

شرکت کالجن اینترنشنال سارل (Celgene International Sàrl) یکی از شرکت‌های اقماری مجموعه کالجن است که در زمینه داروسازی فعالیت دارد. این شرکت اعلام کرد که نتایج تست‌های کمیته پزشکی اروپا موسوم به CHMP که مسئولیت تایید دارو برای استفاده انسانی را در اروپا به عهده دارد، روی داروی آبراکسین ((Abraxane مثبت بوده است. این کمیته ترکیب آبراکسین با جمسیتابین ( یک ماده مورد استفاده در شیمی‌درمانی) را برای درمان سرطان پانکراس مورد استفاده قرار داده است. در ساختار آبراکسین پروتئین آلبومین به نانوذرات متصل شده است. این کمیته تا دو یا سه ماه آینده تصمیم نهایی درباره این دارو را اعلام خواهد کرد.
پانکراس از دو نوع سلول اصلی تشکیل شده است که دسته اول ترشحات برون‌ریز داشته و دسته دوم ترشحات درون‌ریز دارند. ۹۵ درصد از سرطان‌های پانکراس مربوط به سلول‌های برون‌ریز هستند. در حال حاضر سرطان پانکراس چهارمین سرطان رایج در اروپا به شمار می‌رود.
آلن کلوویچ از مدیران شرکت کالجن می‌گوید نظر مثبت کمیته نسبت به داروی آبراکسین گام بزرگی به سوی دستیابی به داروی درمان سرطان پانکراس است. طی سال‌های اخیر داروهای مختلفی برای درمان این بیماری ارائه شده که تقریبا تمامی آنها با شکست روبرو شده‌اند.
اخیرا کمیته CHMP تست‌های بالینی را روی این دارو انجام داده که نتایج آنها مثبت بوده است. در این تست‌ها ۸۶۱ بیمار دارای سرطان پانکراس از ۱۵۱ موسسه و مرکز درمانی از ۱۱ کشور مختلف ( آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا) برای ارزیابی این دارو انتخاب شدند. نتایج نشان داد که پس از مصرف این دارو در مجموع خطر مرگ ۲۸ درصد کاهش یافته است.
آبراکسین یک داروی مبتنی بر نانوذرات بوده که حاوی آلبومین انسانی است. در ساختار آن از پاکلیتاکسل استفاده شده است. پاکلیتاکسل بر اساس پتنتی که در اختیار این شرکت است تولید می‌شود. در سال ۲۰۰۸ آبراکسین به عنوان دارویی برای درمان سرطان پستان مورد تایید قرار گرفت. البته اداره دارو و غذای آمریکا در سال ۲۰۰۵ این دارو را برای درمان سرطان پستان تایید کرده بود. پس از مشخص شدن اثرات مثبت این دارو در هنگام ترکیب شدن با کابروپلتین (یک نوع ماده شیمی‌درمانی) در درمان سرطان ریه، اداره دارو و غذای آمریکا در سال ۲۰۱۲ آن را برای درمان سرطان ریه نیز تایید کرد.