بهینه‌سازی نقاط کوانتومی برای استفاده در بخش تشخیص طبی

چندی قبل شرکت کوانتوم متریال (Quantum Materials Corp) موفق به تولید نقاط کوانتومی چهارپایه شده بود. اخیرا این شرکت اعلام کرده است که در حال اعمال تغییراتی روی این نقاط کوانتومی بوده تا بتوان از آنها در بخش تشخیص طبی و درمان بیماری استفاده کرد.

شرکت کوانتوم متریال (Quantum Materials Corp) اعلام کرد که این شرکت نقاط کوانتومی چهارپایه را برای استفاده در ادوات پزشکی پیشرفته تولید کرده است. دیوید دودرر از مدیران این شرکت می‌گوید : ما نقاط کوانتومی چهارپایه ویژه‌ای را برای استفاده در حوزه دستگاه تشخیص طبی ساختیم. این نقاط می‌تواند با نور برهم‌کنش داده و شرایط مطالعه روی بافت‌ها را فراهم کند. در صورتی که رنگ‌های فلورسانس مناسبی وجود داشته باشد می‌توان بافت‌های سالم را از بافت‌های مشکوک به بیماری تشخیص داد. این رنگ‌ها هم می‌توانند به صورت مستقیم موجب پدیدار شدن رنگ خاصی در بافت شوند و هم موجب افزایش کنتراست در بخشی از بافت شوند؛ این که چه نوع رنگی با چه مکانیسمی استفاده شود کاملا بستگی به نوع بافت مورد مطالعه دارد. من فکر می‌کنم نقاط کوانتومی که ما ساخته‌ایم می‌تواند اطلاعات ضروری مورد نیاز پزشکان و محققان را برای تفکیک بافت‌ها از یکدیگر فراهم کند بنابراین مسیر تشخیص بیماری نیز هموارتر خواهد شد.
برای افزایش اثربخشی فرآیند شناسایی و درمان باید بتوان اطلاعات مفید و کاربردی را درباره بیماری به‌دست آورد. در حال حاضر کشورهای جهان هر یک میلیون‌ها دلار در سال صرف فرآیند تشخیص بیماری می‌کنند، در این فرآیندها تفکیک انواع بافت‌ها از یکدیگر در مقیاس سلولی بسیار مهم است. رنگ‌های آلی معمولی و انواع رنگ‌های فلورسانس، در حال حاضر برای تشخیص بیماری استفاده می‌شوند اما هر یک از این رنگ‌ها از محدودیت‌هایی برخوردار هستند که موجب می‌شود دقت اطلاعات به‌دست آمده بسیار کم باشد. در صورتی که بتوان این عدم قطعیت را از بین برد، آنگاه می‌توان اعتماد بیشتری نسبت به اطلاعات تشخیص طبی پیدا کرد.
نقاط کوانتومی چهارپایه می‌تواند این کار را انجام دهد به طوری که از این مواد می‌توان برای تشخیص زیست‌شیمیایی و ساخت ادوات پزشکی استفاده کرد. دلیل این عملکرد نقاط کوانتومی آن است که این ترکیبات می‌توانند رنگ‌های مختلفی را ایجاد کنند، بنابراین می‌توان اطلاعات مختلفی را از بخش‌های مختلف بافت به‌دست آورد. شرکت کوانتوم متریال با محققان و شرکت‌های مختلفی برای بهبود عملکرد این نقاط کوانتومی وارد گفتگو شده‌است؛ هدف شرکت کوانتوم متریال آن است که با عامل‌دار کردن یا اصلاحات سطحی روی این نقاط بتواند آن را برای استفاده در یک فرآیند خاص آماده کند.