حرارت درمانی سرطان با سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت

مهندسان مواد دانشگاه شیراز موفق به سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت متصل شده به آلبومین کاتیونی‌ای شدند که در حرارت درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مهندسان مواد دانشگاه شیراز موفق به سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت متصل شده به آلبومین کاتیونی‌ای شدند که در حرارت درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که استفاده همزمان از حرارت درمانی به همراه شیمی درمانی، باعث افزایش شدید سرعت از بین رفتن تومور سرطانی می‌شود.

در این پژوهش ابتدا نانوذرات مغناطیسی مگنتیت با روش هم‌رسوبی نمک‌های آهن دو و سه ظرفیتی در حضور آمونیاک تولید شدند و سپس سطح آنها به‌وسیله‌ی آلبومین کاتیونی مورد اصلاح قرار گرفت، سپس از این نانوذرات به دست آمده درحرارت درمانی استفاده شد.

زمانی که نانوذرات مگنتیت در معرض میدان مغناطیسی متناوب قرار می‌گیرند نانوذرات تبدیل به منابع حرارتی قدرتمندی می‌شوند که قادر به تخریب سلول‌های تومور است.

مهندس الهام چراغی پور دانشجوی دکترای مهندسی مواد دانشگاه شیراز در مورد این تحقیقات گفت: «مرحله نخست سنتز نانوذرات مغناطیسی مگنتیت به روش هم رسوبی در شرایط مختلف بود. سپس به بررسی اثر پارامترهای مختلف سنتز بر خصوصیات ذرات ومشخصه‌یابی ذرات به جهت انتخاب شرایط بهینه سنتز پرداختیم. مرحله دوم، کاتیونی کردن آلبومین به‌وسیله‌ی جانشین کردن گروه‌های آنیونی کربوکسیلیک، با گروه‌های کاتیونی آمین صورت گرفت. مرحله سوم، اصلاح سطح نانوذرات مغناطیسی به‌وسیله‌ی آلبومین کاتیونی بود. به این ترتیب که آلبومین کاتیونی به‌وسیله‌ی پیوند کووالانسی به نانوذرات مگنتیت متصل گردید و نانوذرات محصول مشخصه‌یابی شدند. مرحله نهایی استفاده از این نانوحامل جدید برای اندازه‌گیری خواص حرارتی در آنالیزحرارت درمانی بود که نتایج به‌دست آمده حاکی برقابلیت چشمگیر این سامانه برای استفاده در حرارت درمانی بود.»

این نانوذرات جدید قابلیت رسیدن به دمای ۶۰ درجه سانتیگراد در حضور میدان مغناطیسی متناوب با فرکانس ۲۱۵ کیلوهرتز را دارند که نشان دهنده توانایی قابل توجه این نانوذرات برای تولید حرارت و از بین بردن سلول‌های سرطانی است.

از این نانوذرات می‌توان به طور همزمان در تشخیص و درمان سرطان استفاده کرد. به این ترتیب که می‌توان از این نانوذرات به عنوان عامل ایجاد کنتراست در تشخیص سرطان به‌وسیله‌ی MRI، به عنوان حامل داروی شیمی درمانی در دارورسانی هدفمند و همچنین به عنوان منبع تولید حرارت، درحرارت درمانی به جهت درمان سرطان استفاده کرد.

چراغی پور در مورد آینده این تحقیقات و قابلیت تجاری‌سازی این تحقیقات گفت: «تست‌های سلولی وحیوانی این ذرات در حال انجام هستند تا مجوزهای لازم برای تجاری‌سازی این نانوحامل‌ها را به‌دست آوریم و بتوانیم قدم مثبتی در راستای درمان سرطان‌برداریم. همچنین با توجه به کارآمد بودن نانوذرات تولید شده و نتایج مثبت به‌دست آمده از آنالیزهای انجام شده، گروه تحقیقاتی ما بر این باورند که این نانوذرات گزینه امیدبخشی درجهت تشخیص و درمان سرطان خواهند بود و امکان تولید انبوه شدن را داراهستند.»

نتایج این کار تحقیقاتی که به دست مهندس الهام چراغی پور و دکتر سیروس جوادپور دانشیاربخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز صورت گرفته است، در مجله International Journal of Hyperthermia (جلد ۲۹، شماره ۶، سپتامبر سال۲۰۱۳، صفحات ۵۱۱–۵۱۹) منتشرشده است.