طراحی سیستم‌ها و ادوات نانوپزشکی

«طراحی سیستم‌ها و ادوات نانوپزشکی: چالش‌ها، احتمالات و چشم‌‌انداز»، عنوان کتابی است که به عنوان یک راهنمای اولیه و منبع روش‌های تحقیقاتی ویژه‌ای که می‌توانند دستاوردهای گسترده و مهمی را به همراه داشته باشند، است.

«طراحی سیستم‌ها و ادوات نانوپزشکی: چالش‌ها، احتمالات و چشم‌‌انداز»، عنوان کتابی است که به عنوان یک راهنمای اولیه و منبع روش‌های تحقیقاتی ویژه‌ای که می‌توانند دستاوردهای گسترده و مهمی را به همراه داشته باشند، می‌باشد. این کتاب به پتانسیل نوآوری‌های آتی که دربرگیرنده ادوات و سیستم‌های نانوپزشکی است، توجه کرده است. در کتاب مذکور، تلاش شده است احتمالات مختلف، از تشخیص‌های پزشکی گرفته تا درمان‌ها و سایر پیشرفت‌هایی که ممکن است در این حوزه اتفاق بیفتد، بحث و بررسی شود.

این کتاب به طور ویژه، نحوه طراحی و مهندسی سیستم‌ها و ادوات درمانی و تشخیصی حوزه نانوپزشکی را بررسی نموده است. بخش‌های اصلی کتاب جدید عبارتند از:
•    بررسی راهبردهای درمانی و تشخیصی حوزه  نانوپزشکی که می‌توانند در کشورهای در حال توسعه و مناطق دورافتاده استفاده شوند؛
•    بحث و بررسی در زمینه نحوه بهره‌برداری از نانوپزشکی  در حوزه‌هایی نظیر کاربردهای فضایی، سفینه‌های فضایی، آینده سکونت انسان در ماه و مریخ و … ؛ و
•    بحث و بررسی نحوه استفاده از نانوپزشکی در الگوهای برگزیده افزایش جمعیت بشر و در نهایت افزایش عمر انسان.

این کتاب برای فارغ‌التحصیلان و دانشجویان دوره لیسانس که در رشته‌های فناوری‌نانو و نانوپزشکی ادامه تحصیل می دهند، سازمان های فعال در حوزه پزشکی، سازمان‌های تحقیقات علمی، تولیدکنندگان حرفه‌ای و صنایع مثمرثمر خواهد بود.