تولید پارچه‌های مقاوم در برابر رشد میکروب‌ها

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بهره گیری از فناوری نانو موفق به تولید پارچه پنبه‌ای با خاصیت ضد میکروبی بالا شدند.

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بهره گیری از فناوری نانو موفق به تولید پارچه پنبه‌ای با خاصیت ضد میکروبی بالا شدند. این محصول که با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تولید شده است، قابل کاربرد در صنعت نساجی، رنگرزی و تکمیل پارچه و همچنین تولید کالاهای پزشکی خواهد بود.

میکروب‌های بیماری‌زا در میان بیشتر ناخالصی‌ها، آب و هوا حضور دارند. شیوع این ناخالصی‌ها انگیزه اصلی پژوهشگران در راستای ایجاد روش‌های بهداشتی به منظور ایجاد زندگی راحت‌تر بشراست. در این میان رشد میکروب‌ها بر روی لباس‌های در حال استفاده و یا حتی انبار شده که بر پوشنده لباس و خود لباس تاثیرگذار است سبب استفاده از انواع مختلفی از عوامل ضدمیکروبی برای محافظت از منسوجات در برابر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا شده است. نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به دلیل ویژگی‌هایی نظیر پایداری شیمیایی، قیمت مناسب، در دسترس بودن، غیر سمی بودن و خواص نوری بیش از انواع دیگر نانو ذرات مورد استفاده قرار گرفته است. در این کار تحقیقاتی امکان تولید پارچه پنبه‌ای ضدمیکروب با استفاده از فناوری نانو با بکارگیری نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به همراه ماده پلی کربوکسیلیک اسید بوتان تتراکربوکسیلیک اسید (BTCA) تحت شرایط مختلف بررسی شده است.
دکتر علی نظری، عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، با اشاره به این امر که تولید پارچه پنبه‌ای ضدمیکروب پایدار در برابر باکتری‌های گرم منفی (Escherichia coli) و گرم مثبت (Staphylococcus aureus) با استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به همراه تحلیل‌های آماری با روش آماری سطوح پاسخ (RSM) هدف اصلی محققان در این پژوهش بوده است؛ مراحل انجام آن را اینگونه توضیح داد: «پس از طراحی آزمایش‌ها براساس روش آماری طرح مرکب مرکزی (Central Composite Design)، سوسپانسیون پایداری از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و BTCA تهیه شد و پس از اجرای فرایند pad-dry-cure و نشاندن سوسپانسیون بر روی پارچه و تابش فرابنفش (UV)، مقادیر ضدمیکروبی براساس روش استاندارد AATCC 100-2004، به صورت کمی اندازه‌گیری گردید.»

نتایج حاصل شده حاکی از این بود که در شرایط بهینه آماری، پارچه پنبه‌ای با ویژگی کاهش بیش از ۹۹ درصد باکتری گرم منفی (Escherichia coli) و نیز کاهش بیش از ۹۷ درصد باکتری گرم مثبت (Staphylococcus aureus) تولید شد.

به گفته دکتر نظری این ویژگی ضدمیکروبی ایجاد شده پایدار بوده که به دلیل مکانیسم تولید گونه‌های فعال شده توسط نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در هنگامی که تحت تابش فرابنفش (UV-A) قرار می‌گیرند حاصل شده است.

با توجه به ویژگی ضدمیکروبی پایدار پارچه پنبه‌ای تولید شده به این روش، می‌توان نگرانی موجود برای تغذیه، رشد و تکثیر باکتری‌های مضری همچون باکتری‌های گرم منفی (Escherichia coli) و گرم مثبت (Staphylococcus aureus) بر روی پارچه‌های مورد استفاده در تولید البسه را کاهش داد.

نتایج این پژوهش که به دست دکتر علی نظری و سایر همکارانشان صورت گرفته است در مجله Journal of Engineered Fibers and Fabrics (جلد ۸، شماره ۳، ماه ژانویه، سال ۲۰۱۳، صفحات ۵۱ تا ۶۱) منتشر شده است.