ساخت آزمایشگاه فناوری‌نانو در عمان با تمرکز بر حوزه آب

آزمایشگاه فناوری‌نانو در کشور عمان در دانشگاه سلطان قابوس، در شهر مسقط به طور رسمی آغاز بکار کرد. این آزمایشگاه در زمینه کاربردهای فناوری‌نانو برای شیرین کردن آب دریا فعالیت خواهد کرد

آزمایشگاه فناوری‌نانو در کشور عمان در دانشگاه سلطان قابوس، در شهر مسقط به طور رسمی آغاز بکار کرد. این آزمایشگاه به عنوان بخشی از کمیته تحقیقاتی (TRC) این کشور در زمینه کاربردهای فناوری‌نانو برای شیرین کردن آب دریا فعالیت خواهد کرد. این آزمایشگاه پیشرفته، مجهز به تجهیزات شیمی و اتاق‌های تجهیزات تحلیلی بوده که در دانشکده مهندسی دانشگاه سلطان قابوس ساخته شده است.

تمرکز اصلی تحقیق و توسعه این آزمایشگاه بر توسعه کاربردهای نانوذرات و نانومواد در فرایندهای شیرین کردن آب دریا خواهد بود.

این آزمایشگاه به دنبال انجام تحقیقات ابداعی مناسب برای منطقه بوده و در این راستا با آموزش پرسنل توانمند، به دنبال افزایش آگاهی عامه مردم و صنایع نسبت به حوزه فناوری‌نانو است.

گروه تحقیقاتی کنونی به دنبال توسعه کاربردهایی از فناوری‌نانو است که در راستای رفع نیازهای کشور عمان است. آزمایشگاه مذکور، با انجام پروژه‌های تحقیقاتی برتر و ظرفیت‌سازی، به دنبال این است تا به یک مرکز تعالی فناوری‌نانو در منطقه تبدیل شود.  
در حال حاضر دانشگاه سلطان قابوس، به طور گسترده در زمینه تحقیقات فناوری‌نانو فعالیت کرده و محققان بخش‌ها و دانشکده‌های مختلف این دانشگاه در این زمینه همکاری می‌کنند. ساخت آزمایشگاه جدید، باعث گسترش همکاری‌های تحقیقاتی با موسسات داخلی و خارجی خواهد شد. اگرچه فناوری‌نانو دارای کاربردهای متعددی است، اما به خاطر اهمیت راهبردی شیرین کردن آب دریا برای کشور عمان، آزمایشگاه جدید بر توسعه کاربردهای فناوری‌نانو در  این حوزه تمرکز خواهد داشت.