گامی به سوی تولید انبوه نقاط کوانتومی هسته‌ای پوسته‌ای

شرکت کوانتوم متریالز (Quantum Materials) با خرید فناوری تولید نقاط کوانتومی هسته‌ای پوسته‌ای از آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس قصد دارد تا خط تولید انبوه این ترکیبات را راه‌اندازی کند.

شرکت کوانتوم متریالز (Quantum Materials) و آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس (Los Alamos National Laboratory) با استفاده از فناوری نقاط کوانتومی هسته‌ای پوسته‌ای، موفق به افزایش ۱۰ تا ۱۰۰ برابری شفافیت نمایشگرهای ساخته شده از نقاط کوانتومی شدند. این نانوبلورها می‌توانند با افزایش شفافیت، کارایی نمایشگرها و لامپ‌های LED حالت جامد را بهبود دهند.
یکی از نقاط ضعف نقاط کوانتومی آن است که تمایل زیادی به چشمک زدن دارند؛ این موضوع موجب محدود شدن کاربرد این نقاط می‌شود. محققان این پروژه دریافتند که نقاط کوانتومی هسته‌ای پوسته‌ای می‌توانند به شکل قابل توجهی این مشکل را مرتفع کنند. از آنجایی که جذب در پوسته و نشر در هسته این نقاط کوانتومی اتفاق می‌افتد، فرآیند چشمک زدن به شدت کاهش می‌یابد.
استفاده از LEDهای حاوی نقاط کوانتومی موجب افزایش طول عمر نمایشگرها و لامپ‌ها می‌شود. از سوی دیگر کاهش نرخ چشمک زدن موجب تولید گرمای کمتر شده و در نتیجه کارایی سیستم افزایش پیدا می‌کند.
محققان این پروژه موفق به ایجاد نشر مادون قرمز از نقاط کوانتومی هسته‌ای پوسته‌ای بزرگ شدند؛ این پرتوها می‌تواند کاربردهای پزشکی متعددی داشته باشد همچنین از آن می‌توان برای ساخت تجهیزات اپتوالکترونیک، لیزر، پیل‌های خورشیدی و تجهیزات مخابراتی استفاده کرد. برای مثال می‌توان سلول‌های سرطانی را با استفاده از این روش شناسایی و ردیابی کرد یا محدوده جذب و نشر نور را در پیل‌های خورشیدی تغییر داد.
شرکت کوانتوم متریالز قصد دارد تا از فناوری تولید نقاط کوانتومی‌ هسته‌ای پوسته‌ای که توسط آزمایشگاه ملی لوس‌آلاموس ایجاد شده استفاده کند. این شرکت درصدد است تا این روش را به‌صورت تولید انبوه پیاده‌سازی کند به‌طوری که ساختار و خواص نقاط کوانتومی حفظ شده اما فرآیند تولید به‌صورت انبوه انجام شود در این صورت می‌توان این محصول را به‌صورت صنعتی در حوزه‌های مختلف استفاده کرد.
استفان اسکویرز مدیرعامل شرکت کوانتوم متریالز می‌گوید: ما معتقدیم که با ارائه نقاط کوانتومی هسته‌ای پوسته‌ای محدوده کاربردهای این مواد به شدت افزایش می‌یابد. این که ما بتوانیم این دسته از مواد را به‌صورت انبوه تولید کنیم در واقع تولیدکنندگان نمایشگرها و تجهیزات نوری را برای استفاده از این فناوری ترغیب کرده‌ایم.
شرکت کوانتوم متریالز یکی از تولیدکنندگان نقاط کوانتومی برای صنایع پزشکی، الکترونیک و انرژی است.