تولید مدار منطقی با استفاده از نوعی قارچ و نانوذرات مغناطیسی

محققان بریتانیایی و آلمانی با استفاده از نوعی قارچ و نانوذرات مغناطیسی موفق به ساخت سیستمی شدند که امکان پردازش اطلاعات را دارد. این گروه با همین سیستم زیستی، یک ابزار تشخیص طبی ساختند.

پژوهشگران بریتانیایی دانشگاه وست انگلند با همکاری محققانی از دانشگاه باوهاوس آلمان موفق شدند با استفاده از شبکه‌ای از میکرواورگانیسم‌ها مداری برای پردازش اطلاعات بسازند. این گروه با استفاده از فیزارم پلی‌سیفالوم که یک نوع قارچ است، این مدار را تولید کردند. فیزارم پلی‌سیفالوم در محیط مرطوب به یکدیگر متصل شده و لوله‌هایی ایجاد کرده که از طریق آن مواد غذایی را جذب می‌کنند. یکی از وظایف دیگر این لوله‌ها آن است که در حضور نور شرایط محیطی را تغییر داده و موجب رهاشدن هاگ می‌شود.
در تحقیقات قبلی محققان نشان داده بودند که این شبکه لوله‌ای می‌تواند رنگ‌های مختلفی را جذب کند. این گروه تحقیقاتی با استفاده از دانه جو دوسر موجب لوله‌ای شدن این شبکه شده و با نمک طعام این شبکه را از هم گسیختند. بنابراین با این دو ماده محققان توانستند تغییر ساختار این قارچ را مدیریت کنند. در قدم بعد پژوهشگران با ترکیب دو رنگ مختلف موجب بروز رنگ جدیدی در این قارچ شدند.
این گروه تحقیقاتی در پژوهش اخیر خود با استفاده از نانوذرات مغناطیسی و چند رنگ مختلف موفق شدند از این قارچ‌ها به عنوان آزمایشگاه روی تراشه استفاده کنند. در واقع این سیستم برای مطالعه نمونه‌های پزشکی می‌تواند استفاده شود. کار دیگری که این شبکه می‌تواند انجام دهد آن است که به عنوان مدار منطقی در ساخت کامپیوترها استفاده شود. در حال حاضر پژوهشگران از این سیستم زیستی عملگرهای XOR و NOR ساخته‌اند. در واقع این شبکه می‌تواند به عنوان سیستم دوتایی برای محاسبات کامپیوتری مورد استفاده قرار گیرد.
آداماتزکی از محققان این پروژه می‌گوید این قارچ بسیار ارزان و تهیه آن ساده است بنابراین ساخت ادوات مختلف با آن هزینه چندانی نخواهد داشت.
استوارت بلاند سردبیر نشریه Materials Today این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ما در حال وارد شدن به عصر کامپیوترهای زیستی هستیم؟ او در ادامه برای پاسخ دادن به این سوال می‌گوید هرچند هنوز مواد و تجهیزات مورد استفاده در کامپیوترها سیلیکونی است اما تحقیقاتی نظیر این پژوهش نشان می‌دهد که علم کامپیوتر و زیست شناسی در آینده زندگی ما را متحول خواهند کرد.