توقف رشد تومور با ایجاد گرما توسط نانوذرات مغناطیسی

تست‌های انجام شده روی موش‌ها نشان داد که استفاده از نانوذرات اکسید آهن و میدان مغناطیسی می‌تواند رشد سلول‌های سرطان روده و پوست را متوقف کند. مزیت این روش آن است که سیستم ایمنی بدن تحریک شده و تومورهای دیگر که از دید پزشکان پنهان مانده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

پژوهشگران مرکز تحقیقاتی دورتموث هیتچکاک نوریس کتان (Dartmouth-Hitchcock Norris Cotton Center) اخیرا مقاله‌ای را در نشریه journal Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine به چاپ رساندند که در آن جزئیات مربوط به یک روش درمانی با نانوذرات اکسید آهن ارائه شده‌است. این گروه در این مقاله نشان دادند که چگونه می‌توان از ترکیب نانوذرات اکسید آهن و میدان مغناطیسی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی در موش استفاده کرد.
استو فیرینگ از محققان این پروژه می‌گوید: این تحقیقات نشان می‌دهد که گرم کردن کنترل شده تومور می‌تواند سیستم دفاعی بدن را به‌نحوی تحریک کند که به تومورهای دیگر موجود در بدن که در معرض عملیات حرارتی نبوده‌اند حمله کند. مزیت این روش نسبت به روش‌های مشابه این است که می‌توان با استفاده از آن سیستم ایمنی بدن را برای حمله به تومورهایی که هنوز توسط پزشکان شناخته نشده، تحریک کرد.
در این پروژه محققان نانوذرات اکسید آهن را وارد تومور کرده و سپس آنها را با استفاده از میدان مغناطیسی فعال کردند. پژوهشگران موفق شدند آنتی‌ژن‌ موجود در سلول‌های دندریتی سیستم ایمنی بدن را فعال کنند. این سلول‌ها به‌صورت زنگ خطری برای سیستم ایمنی بدن بوده و در‌صورت حمله عامل خارجی، سیستم دفاعی را فعال می‌کنند. برای این کار سیستم ایمنی بدن سلول‌های T را که نوعی سلول مهاجم و مبارز است تولید می‌کند؛ این سلول‌ها به‌صورت مستقیم به عامل بیماری‌زا در بدن حمله‌ور شده و یک آژیر خطری را برای دیگر سلول‌های بدن به صدا در می‌آورد تا آنها نیز بر علیه عامل بیماری‌زا آماده شوند. این دو کار، یعنی حمله به عامل خارجی و آماده کردن دیگر سلول‌ها برای دفاع از بدن، یک راهبرد مطمئن بوده که خطر رشد و گسترش سرطان در بدن را به حداقل می رساند. نتایج این فعالیت سیستم ایمنی هم در تومور و هم سلول‌های دورتر از آن دیده می‌شود.
این گروه تحقیقاتی از نانوذرات اکسید آهن و میدان مغناطیسی برای از بین بردن تومور سرطانی در موش‌ها استفاده کردند، نتایج نشان داد که یک ماه بعد از گرم کردن تومور توسط نانوذرات مغناطیسی، رشد سلول‌های سرطانی متوقف می‌شود. این گروه با این سیستم توانستند دمای ثابت ۴۳ درجه سانتیگراد را به مدت دلخواه در تومور ایجاد کنند که این دمای کنترل شده کلید تحریک سیستم ایمنی بدن است.