از بین بردن سلول‌ سرطانی با ترکیب نانوذرات و انجماد تومور

محققان دانشگاه اوهایو نشان دادند که ترکیب نانوذرات و روش انجماد تومور می‌تواند راهبرد مناسبی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی باشد. این روش مانع از رشد مجدد سلول‌های سرطانی خواهد شد.

پژوهشگران با ترکیب فرآیند انجماد تومور (Cryoablation) و داروی شیمی‌درمانی، روشی برای از بین بردن سلول‌های شبه بنیادین سرطانی (CSCs) یافتند. سلول‌های CSCs ریشه ایجاد حالت مقاومت در برابر دارو در سلول‌های سرطانی بوده و همچنین عامل جهش و تغییر مخرب در این سلول‌ها است. با این راهبرد جدید می‌توان ایمنی و اثربخشی درمان سرطانی را افزایش داد.
انجماد تومور (که به آن درمان انجمادی یا جراحی سرد نیز گفته می‌شود) یک روش غیرمخرب درمانی بوده که برای درمان برخی از سرطان‌ها استفاده می‌شود. در این روش، بافت یا تومور سرطانی سرد شده، به‌طوری که با کاهش دما تومور دچار آسیب می‌شود. انجماد تومور برای مبارزه با سرطان‌هایی نظیر پستان بسیار مناسب است. با این حال این روش روی سلول‌های CSCs اثرات بسیار محدودی دارد به‌طوری که در قالب موارد، موجب رشد مجدد تومور می‌شود. یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه اوهایو راهبرد خلاقانه‌ای برای ادغام انجماد تومور و شیمی‌درمانی مبتنی بر نانوذرات ارائه کردند. نتایج یافته‌های آنها نشان داد که می‌توان با این روش با سلول‌های CSCs مبارزه کرد به‌طوری که پس از اعمال این روش تقریبا تمام سلول‌های CSCs از بین رفتند. این گروه راهبرد جدیدی برای مبارزه با مقاومت سلول‌های CSCs ارائه کردند که ایمنی و اثربخشی انجام سلولی را بهبود می‌دهد. نتایج این یافته محققان در نشریه TECHNOLOGY به چاپ رسیده است.
زیاومینگ هی از محققان این پروژه می‌گوید: ادغام انجماد تومور و نانودارو گامی مهم در مسیر افزایش ایمنی اثربخشی درمان سرطان است. نتایج یافته‌های ما می‌تواند رشد مجدد سلول‌های سرطانی را محدود کند. این که بتوان عملکرد سلول‌های CSCs را محدود کرد از نقطه نظر درمانی گام بسیار مهمی محسوب می‌شود.
وی راو نویسنده اول این مقاله می‌گوید: نانوذرات مورد استفاده در این پژوهش برای رهایش دارو طراحی شده‌است. این نانوذرات به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که می‌توانند به راحتی جذب سلول‌های سرطانی شوند. آنها دارای بار مثبت بوده و به شدت جذب غشاء پلاسمایی سلول‌های سرطانی که دارای بار منفی هستند، می‌شوند؛ با این کار می‌توان نانوذرات را وارد سلول سرطانی کرد. این نانوذرات نسبت به پروتئین CD44 که عامل ایجاد سلول‌های CSCs است حساس بوده و آنها را جذب می‌کنند. با این کار می‌توان تشکیل CSCs را محدود کرد.