جذب آلاینده‌های آب با اسفنج‌های نانولوله‌ای

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که اسفنج‌های ساخته شده از نانولوله کربنی می‌تواند آلاینده‌های موجود در آب را جذب کند، این اسفنج‌ها ترکیباتی نظیر آفت‌کش‌ها، مواد دارویی و مخمرها را سه برابر بیشتر از حدی که پیش از این گزارش شده به خود جذب می‌کنند.

براساس اطلاعات به‌دست آمده از مقاله‌ای که اخیرا در نشریه Nanotechnology به چاپ رسیده، اسفنج‌های تقویت شده با گوگرد می‌توانند قابلیت جذب روغن داشته باشند بنابراین می‌توان از آن برای پاک کردن نشت نفت یا روغن در محیط‌زیست استفاده کرد.
نانولوله‌های کربنی ترکیبات عالی برای تصفیه پساب‌ها هستند، چالش اصلی در استفاده از این مواد آن است که زدایش نانولوله‌ها از آب بسیار دشوار است. لوسا کامیلی از دانشگاه رم می‌گوید: استفاده از پودر نانولوله کربنی برای تمیز کردن نفت از سطح آب اقیانوس‌ها ایده بسیار جالبی است. اما کنترل نشت این مواد به آب، کار دشواری است و امکان رهایش نانولوله‌ها به درون آب اقیانوس وجود دارد. ما در این پژوهش نانولوله‌هایی با ابعاد چند میلی‌متر تا چند سانتی‌متر سنتز کردیم که کنترل آن بسیار ساده است. این نانولوله‌ها را می‌توان روی آب شناور کرد و سپس با استفاده از ساختار متخلخل آن آلاینده‌های موجود در آب را جمع‌آوری نمود. در نهایت نانولوله‌های اشباع شده از آلودگی را می‌توان به سادگی از آب جمع‌آوری کرد.
در این پژوهش محققان با استفاده از نانولوله‌های کربنی و افزودن گوگرد به آن موفق به تولید اسفنج‌هایی با حفره‌های ۲۰ نانومتری شدند. افزودن گوگرد به این ساختار موجب می‌شود تا در طول فرآیند تولید، فلز آهن با پوسته کربنی تشکیل شود. این بدان معناست که اسفنج دارای آهن بوده و می‌توان با استفاده از میدان مغناطیسی آن را کنترل کرد بدون این که نیاز به تماس مستقیم با این اسنفج باشد. در واقع با این کار مشکل پیشین استفاده از نانولوله کربنی در جمع‌آوری حل می‌شود.
نتایج این تحقیق نشان داد که اسفنج‌ها می‌توانند حلال‌های آلی سمی نظیر دی‌کلروبنزن را از آب جدا کنند، مقدار این زدایش ۳٫۵ برابر بیشتر از حدی بود که پیش از این توسط محققان دیگر گزارش شده بود. همچنین محققان نشان دادند که این اسفنج‌ها قادراند ۱۵۰ برابر وزن اولیه خود روغن گیاهی جذب کنند و آستانه جذب روغن موتور در آنها اندکی بیشتر از حدی است که پیش از این گزارش شده‌است.