نانوساختارهای درخشان برای شناسایی زودهنگام سلول سرطانی

محققان دانشگاه نورث وسترن موفق به ارائه نانوساختار درخشانی موسوم به نانومُـنور شدند که می‌تواند سلول‌های سرطانی را در مراحل اولیه تشکیل شناسایی کند.

زمانی که سرطان از یک بخش بدن به بخش‌های دیگر سرایت می‌کند، به مرحله خطرناکی وارد شده که مرگبار خواهد بود. رشد سرطان در خفا انجام شده به صورتی که ممکن است ماه‌ها و سال‌ها قابل شناسایی نباشد. اخیرا فناوری جدیدی عرضه شده که می‌توان از آن برای شناسایی حرکت سلول‌های تومور استفاده کرد به‌طوری که حرکت این سلول‌ها در مراحل اولیه قابل شناسایی خواهد شد. این فناوری که به نانومنور شهرت یافته برای شناسایی سلول‌های سرطان پستان به کار گرفته شده‌است.
این گزارش یکی از ۱۰ هزار مقاله‌ای است که در ۲۴۷ مین نشست ملی انجمن ACS ارائه شده‌است. شاد تاکستون از محققان این پروژه می‌گوید ما از مولکول DNA برای این کار استفاده کردیم؛ این رشته‌ها را به‌صورت کروی تولید کرده و آنها را به نحوی طراحی کردیم که بتوانند درون سلول،‌ مولکول‌های ویژه‌ای را شناسایی کنند. این ساختارها وارد سلول شده و به محض یافتن مولکول‌های عامل بیماری، درخشان می‌شوند. ما در جستجوی این حقیقت هستیم که آیا می‌توان از این نانومنورها برای ساخت یک دستگاه تشخیص سرطان پستان استفاده کرد. شناسایی در مراحل ابتدایی بسیار مهم است. نانومنور می‌تواند چگونگی تشخیص سرطان پستان را به طور کامل تغییر دهد.
تشخیص زودهنگام اهمیت زیادی دارد به خصوص اگر پای سرطان در میان باشد. برخی بیماران، زمانی به پزشک مراجعه می‌کنند که سلول‌های سرطانی از محل خود حرکت کرده و به بخش‌های دیگر سرایت کرده‌اند که به این مرحله متاستاز گفته می‌شود. متاستاز بسیار خطرناک بوده و می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود. سرطان در سال ۲۰۱۲ جان ۸ میلیون نفر در جهان را گرفته است.
در دهه ۹۰ میلادی اسید نوکلئیک کروی موسوم به SNAs ابداع شده که معمولا دارای پوششی از جنس نانوذرات طلا است. در سطح این ساختار رشته‌های DNA قرار داده می‌شود. میرکین از دانشگاه نورث وسترن می‌گوید: ما از اسید نوکلئیک کروی برای شناسایی مولکول‌های موجود در سلول استفاده کردیم. شاید این ایده در ابتدا غیرممکن به نظر برسد اما ما موفق به پیاده‌سازی آن شدیم. نانومنوری که ما ساختیم می‌تواند تعداد اندکی سلول سرطانی را در میان اقیانوسی از سلول‌های سالم شناسایی کند. از این ابزار می‌توان برای یافتن روش درمان صحیح برای بیماری سرطان نیز استفاده کرد.