استفاده از آب برای آسان کردن دارورسانی با نانوذرات

رهاسازی دارو با پلیمرهای نانوذره‌ای حاوی دارو بسیار گرانقیمت است و نیاز به ابزارهای پیچیده‌ای دارد. یک تیم تحقیقاتی، روشی ارزان‌تر برای رهاسازی دارو از درون نانوذرات ارائه کردند. این روش علاوه بر دارورسانی می‌تواند در حوزه‌‌های دیگر صنعتی نیز کاربرد داشته باشد.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا با همکاری محققانی از بخش عصب‌شناسی و داروسازی این دانشگاه، موفق به ارائه‌ی  روش جدیدی برای فعال کردن نانوذرات حامل دارو با استفاده از نور شدند. نتایج این پژوهش در نشریه ACS Nano به چاپ رسیده است.
آده المطری، از محققان این پروژه، می‌گوید: «در این پروژه از یک خلاقیت بسیار جالب توجه استفاده شده است. محققان از تابش لیزر فروسرخ نزدیک برای گرم کردن یک بسته‌ی حاوی آب استفاده کردند. این بسته یک نانوذره‌ی پلیمری است که به داروی مورد نظر متصل است؛ این نانوذره به نور پاسخ نمی‌دهد. تابش نور موجب گرم شدن آب می‌شود و در نهایت نرم شدن بسته‌ی  نانوذره‌ای را در پی دارد. با نرم شدن نانوذرات، محتویات آن به آرامی رهاسازی می‌شود. این فرآیند می‌تواند چندین بار تکرار شده و در نتیجه داروی مورد نظر به صورت کنترل شده از نانوذرات خارج شود.
مزیت این روش آن است که می‌توان از آن برای بیشتر پلیمرها استفاده کرد و همچنین قابل استفاده در آزمایشگاه‌های زیستی مختلف است. ترکیب پلیمر آبدار و نور فروسرخ نزدیک می‌تواند بسیاری از مشکلات رهاسازی دارویی را حل کند. در روش‌های پیشین که از فروسرخ و پلیمر برای رهاسازی دارو استفاده می‌شد، چالش‌های متعددی پیش رو بود؛ برای مثال نیاز به لیزرهای گرانقیمت و طراحی پیچیده برای ساخت پلیمرها بوده است تا بتوان ذرات مورد نظر را درون پلیمر کپسوله و سپس وارد بدن کرد.
اما در این روش از پرتوهای فروسرخ نزدیک برای برانگیختن مولکول‌های آب استفاده می‌شود. این مولکول‌ها تابش فروسرخ را جذب کرده و انرژی آن را به گرما تبدیل می‌کنند. مزیت استفاده از پرتوهای فروسرخ آن است که قدرت نفوذ بیشتری نسبت به پرتوهای فرابنفش دارد و می‌تواند به بافت‌های درونی‌تر در بدن نفوذ کند.
این گروه تحقیقاتی مقدار گرم شدن آب درون این پلیمر را با یک لیوان آب مقایسه کردند، نتایج به دست آمده نشان داد که آب داخل لیوان به دلیل حجم بالا به آهستگی گرم می‌شود. پژوهشگران معتقداند که این روش نه تنها برای دارو‌رسانی کاربرد دارد بلکه در صنایع مختلف نیز قابل استفاده است.