تولید هیدروژل مبتنی بر نانوسلولز برای التیام زخم

محققان نروژی با استفاده از نانوسلولز‌های عامل‌دار، ژلی برای بهبود زخم تولید کردند. این ژل که به تغییرات pH محیط پاسخ می‌دهد کاربردهای متعددی دارد.

سلولز یکی از زیست‌پلیمرهایی است که دارای زنجیربه‌ی بلند گلوکزی است. این ماده به دلیل خواص ساختاری منحصربه فردی که دارد در حوزه‌های مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این ماده که در دیواره‌ی سلولی گیاهان یافت می‌شود، می تواند ساختار سلول را حفظ کرده و نقش اسکلت را برای آن ایفا می‌کند. سلولز را می‌توان به ابعاد کوچک‌تری تبدیل کرد. اگر این ماده تا مقیاس نانومتری کوچک شود، نانوسلولزی ایجاد می‌شود که دارای کاربردهای متعددی در پزشکی، الکترونیک، فیلتراسیون و چاپ است.
به تازگی محققان روشی برای کنترل شیمی سطح نانوسلولزها ارائه کرده‌اند. نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای با عنوان Pretreatment-dependent surface chemistry of wood nanocellulose for pH-sensitive hydrogels در نشریه‌ی Biomaterials Applications به چاپ رسیده است.
این گروه تحقیقاتی از مؤسسه تحقیقات الیاف و کاغذ (PFI) در نروژ نشان دادند که می‌توان با استفاده از یک فرآیند آماده‌سازی اولیه (کربوکسی متیلاسیون و اکسیداسیون پِریُدات) نانوالیاف حاوی گروه‌های کربوکسیل وآلدهید ایجاد کرد.
این گروه با استفاده از این روش موفق به ساخت هیدروژلی شدند که در مقابل pH محیط عکس العمل نشان می‌دهد. این ژل نانوسلولزی در محیط‌های خنثی و قلیایی دارای درجه‌ی تورم بالاتری نسبت به محیط‌های اسیدی است.
گری‌ چینگا کاراسکو از محققان این پروژه می‌گوید: «هدف این تحقیق آن است که بتوان از چوب، ترکیبات نانوسلولزی با شیمی سطح قابل کنترل ایجاد کرد. با این کار ماده‌ای تولید می‌شود که قابلیت استفاده در حوزه‌های مختلف را دارد».
گری‌ چینگا کاراسکو مدیر پروژه‌ای با نام NanoHeal (درمان زخم با نانو-مترجم) است، محققان در این پروژه قصد دارند تا از ساختارهای سلولزی برای تولید ترکیبات بهبود دهنده‌ی زخم استفاده کنند. حمایت مالی پروژه NanoHeal توسط انجمن تحقیقات نروژ صورت می‌گیرد.
این گروه تحقیقاتی در این پژوهش دو فاز مختلف را پیش گرفتند؛ در فاز اول به دنبال ساخت نانوسلولز بودند و در فاز دوم روی کاربردهای نانوسلولزها کار می‌کنند. محققان این پروژه روشی ارائه کردند که با استفاده از آن می‌توان نانوسلولزها را به سادگی عامل‌دار کرد. در قدم بعد برهم‌کنش میان نانوسلولز با باکتری‌های روی زخم را مورد بررسی قرار دادند. و در نهایت ژلی مبتنی بر نانوسلولز برای التیام زخم‌ها تولید کردند.