نتایج دوازدهمین دوره‌ی ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی منتشر شد

دوازدهمین دوره‌ی ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری نانو، انجام شد و رتبه‌بندی جدید این مراکز بر اساس امتیاز کسب شده در ارزیابی، منتشر گردید.

در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران» و «آزمایشگاه تحقیقات نانو شرکت کار آفرینی و فناوری ایران (کفا)» به ترتیب، رتبه‌های اول تا سوم را بین ۴۸ مرکز آزمایشگاهی عضو شبکه، به خود اختصاص داده‌اند.
ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه براساس دستورالعمل ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها و با توجه به سه شاخص اصلی «مشتری مداری»، «میزان کارکرد» و «میزان همکاری‌های شبکه‌ای» (به ترتیب با نسبت ۳۵، ۳۵ و ۳۰ درصد)، انجام می‌شود.
در دوازدهمین دوره‌ی ارزیابی که عملکرد مراکز عضو را در سال ۱۳۹۲ بررسی شده‌است، بیش از ۹۵ درصد آزمایشگاه‌های فعال مشارکت داشته‌اند.

بر اساس گزارش‌های دریافت شده از مراکز، در سال ۱۳۹۲، به‌منظور دریافت خدمات از دستگاه‌های فعال در حوزه‌ی فناوری نانو، تعداد ۱۵۶,۱۸۹ رکورد خدمات گزارش شده است که نسبت به سال قبل بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است. همچنین در این مدت، درآمد مراکز عضو شبکه، نسبت به سال ۹۱، رشدی برابر با ۹۴/۳۳ درصد را نشان می‌دهد.

در این ارزیابی همچنین، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه صنعت نفت، آزمایشگاه نانوالکترونیک و لایه‌ی نازک دانشگاه تهران، پژوهشگاه مواد و انرژی، مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، مجموعه‌ی آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان و مجموعه‌ی آزمایشگاه‌های متالورژی سازمان جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف، به ترتیب رتبه‌های چهارم تا دهم را کسب کرده‌اند.

فهرست کامل نتایج دوازدهمین دوره‌ی ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از اینجا قابل دریافت است.