پنجمین شماره‌ی فصلنامه‌ی تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران منتشر شد

با انتشار پنجمین شماره‌ی فصلنامه‌ی دانش آزمایشگاهی ایران، این نشریه وارد دومین سال انتشار خود شد.

شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری نانو با انتشار فصلنامه‌ی دانش آزمایشگاهی ایران سعی نموده است اقدامی اساسی در جهت تولید و انتشار دانش تخصصی آزمایشگاهی در کشور انجام دهد و در این مسیر متخصصین دستگاه‌های آزمایشگاهی و کارشناسان آزمایشگاه‌های عضو را تشویق نموده است تا دانش و مهارت خود را در قالب مقالات علمی- تخصصی منشر نمایند.

فصلنامه‌ی تخصصی دانش آزمایشگاهی ایران به صورت الکترونیکی و رایگان در پایگاه اینترنتی شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری نانو منتشر می‌گردد و آماده‌ی دریافت مقالات و مطالب مرتبط با حوزه‌ی فعالیت نشریه از تمام علاقمندان است.

جهت دریافت فصلنامه‌ی ویژه‌ی بهار ۱۳۹۳ اینجا را کلیک کنید.