چهارمین جلسه هم‌اندیشی مجلات نانو برگزار شد

چهارمین نشست تخصصی هم‌اندیشی مجلات علمی پژوهشی درحوزه فناوری نانو در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۳ در محل ستاد نانو تشکیل شد.

چهارمین نشست تخصصی هم‌اندیشی مدیران مجلات علمی ـ پژوهشی درحوزه‌ی فناوری نانو در تاریخ ۲۰ خرداد ۹۳ با حضور نمایندگانی از ۸ مجله‌ی علمی ـ پژوهشی، دکتر رضایت، مدیر کارگروه توسعه‌ی منابع انسانی ستاد، و دکتر صبوری، مشاور تخصصی ستاد در زمینه مجلات، در محل ستاد نانو تشکیل شد.
 
در این جلسه، ابتدا دکتر رضایت گزارشی از روند حمایت‌های انجام شده و آئین نامه‌ی ستاد نانو در زمینه‌ی مجلات که از مهر ماه ۹۰ اجرایی شده است، ارائه کرد. سپس در ادامه با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته، مشکلات مجلات و پیشنهادهای مشاور تخصصی ستاد، اصلاحاتی در آئین نامه‌های حمایت تشویقی صورت گرفته است، به تشریح آئین نامه‌ی جدید مجلات پرداخت.

در ادامه مدیران مجلات به ارائه‌ی گزارشاتی در مورد وضعیت مجلاتشان، مشکلات، کارهای انجام شده برای ISI شدن و … پرداختند.

لازم به ذکر است که براساس آئین نامه‌ی جدید مبلغ تشویق مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی فناوری نانو ۸۰۰ هزار تومان، مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی انگلیسی ۴۰۰ هزار تومان و در مجلات علمی ـ پژوهشی فارسی ۲۰۰ هزار تومان است.