ثبت پتنت مربوط به روش تولید انبوه الیاف اکسیدگرافن

پژوهشگران ژاپنی با همکاری محققان آمریکایی روشی برای تولید انبوه الیاف مستحکم از جنس اکسید گرافن ارائه کردند. این الیاف کاربردهای متعددی در صنعت داشته و می‌تواند جایگزینی برای سیم‌های مسی مورد استفاده در ادوات الکترونیکی باشد. محققان در حال ثبت پتنت مربوط به این روش هستند.

پژوهشگران ژاپنی دانشگاه سینسو با همکاری پژوهشگرانی از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا موفق به ارائه روشی برای تولید انبوه الیاف مستحکم و انعطاف‌پذیر اکسید گرافن شدند. این الیاف به سادگی قابل بافت و و تبدیل به رشته‌های مستحکم‌تری است.
مائوروچیا ترونز، استاد رشته مهندسی مواد دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا، می‌گوید: «ما دریافتیم که الیاف اکسید گرافن بسیار مستحکم و حتی قوی‌تر از الیاف کربنی است. ما معتقدیم که بسته هوایی موجود در این ساختار می‌تواند شکنندگی این الیاف را کاهش دهد.»
این گروه تحقیقاتی معتقداند که این روش جدید می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای تولید محصولات مفید باز کند. برای مثال، زدودن اکسیژن از سطح الیاف اکسید گرافن می‌تواند موجب افزایش هدایت الکتریکی آن شود. افزودن مقداری نانومیله نقره به فیلم گرافنی موجب می‌‌شود تا هدایت الکتریکی این ماده افزایش یافته به‌طوری که هدایت الکتریکی آن به مقدار هدایت الکتریکی مس خواهد رسید، این در حالی است که وزن گرافن بسیار کمتر از مس است. پژوهشگران این پروژه معتقداند که این ماده می‌تواند در تولید حسگرهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
محققان در این روش، اکسید گرافن را از تورق شیمیایی گرافیت به‌دست می‌آورند، سپس آن را با آب ترکیب کرده و یک ماده دوغابی شکل ایجاد می‌شود. با استفاده از سانتریفیوژ، این دوغاب تغلیظ و سپس خشک می‌شود. آنچه در نهایت باقی می‌ماند فیلم شفاف با ابعاد بالا است که بسیار شکننده خواهد بود. این فیلم با ابزار مناسبی بریده شده و نوارهای الیافی شکلی از آن به‌دست می‌آید. این الیاف را می‌توان با گره زدن در هم تنید.
ترونس می‌گوید: «این موضوع بسیار مهم است که ما می‌توانیم از هر ماده‌ای در این روش استفاده کنیم. بنابراین پنجره‌ای تازه به سوی ساخت مواد سبک برای مصارف مختلف گشوده شده‌است. ماده مصرفی در این روش گرافیت است که به‌صورت انبوه قابل خرید است.»
محققان این پروژه نتایج یافته‌های خود را در قالب پتنتی تهیه کرده و در حال ثبت آن هستند.