راهبرد جدیدی برای ساخت نانوکانال‌ها

محققان چینی با تحقیقات دامنه‌دار روی نانوکانال‌ها، راهبرد جدیدی برای ساخت نانوکانال‌ها ارائه کردند. آن‌ها همچنین به بررسی کاربردهای مختلف این نانوکانال‌ها در رفع مشکلات جهانی نظیر تاأمین آب آشامیدنی پرداختند.

محدود کردن آب نقش مهمی در محیط‌ زیست به ویژه نانوکانال‌های زیستی دارد. لی جینگ و همکارانش از آزمایشگاه اسیت کی (وابسته به آکادمی علوم چین) به تحقیق درباره این موضوع پرداخته است. بعد از چند سال تحقیقات خلاقانه، این گروه تحقیقاتی موفق به ساخت یک سری نانوکانال الهام گرفته از طبیعت شدند. آن‌ها به دنبال ارائه راهبردهای جدیدی برای طراحی و ساخت نانوکانال‌های هوشمند به‌منظور استفاده در سیستم‌های مبدل انرژی هستند. محققان این پروژه معتقداند که سطح داخلی این نانوکانال‌ها نقش اصلی را در انتقال محدود شده سیال دارد.
طبیعت همیشه بهترین الهام بخش محققان برای ارائه فناوری‌های جدید است. ماحصل چهارمیلیارد سال تکامل، طبیعتی خلاق است که قادر به طراحی هوشمند است. برای مثال برگ‌های نیلوفر آبی می‌تواند آلودگی‌ها را از خود دور کند یا نانوکانال‌های موجود در بدن که می‌تواند نقش نقل و انتقال سیالات و مواد غذایی رو به عهده بگیرد.
جینگ و همکارانش با استفاده از سطوح آبدوست، آبگریز و ابرآبگریز اقدام به ساخت ساختارهای دو بعدی مختلفی کردند. آن‌ها در این مسیر از نانوکانال‌های موجود در سیستم‌های زیستی الهام گرفتند. البته این گروه تحقیقاتی روی ساخت سیستم‌های غیرآبی نیز متمرکز شدند و در نتیجه به دنبال ایجاد نانوکانال‌های روغن‌دوست و روغن‌گریز نیز بودند. جینگ و همکارانش به دنبال محدود کردن آب در نانومواد یک بعدی بودند، هدف آن‌ها جمع کردن آب موجود در هوا بود. این کار در طبیعت توسط ساختارهایی نظیر تار عنکبوت و گیاه کاکتوس اتفاق می‌افتد. این گروه تحقیقاتی روی مولکول‌های آب محدود شده در نانوکانال‌های ساخته شده در آزمایشگاه مطالعه کردند. آن‌ها علاوه بر این که به دنبال روش‌های ساخت این نانوکانال‌ها بودند، روی کاربردهای مختلف آن‌ها نیز تحقیق کردند.
در نهایت این گروه تحقیقاتی موفق شد راهبرد جدیدی برای طراحی و ساخت نانوکانال‌های هوشمند ارائه کند. نکته مهم‌تر این که این گروه روش‌هایی برای استفاده از این نانوکانال‌ها در سیستم‌های تبدیل انرژی یافتند.
تحقیقات این گروه نشان داد که می‌توان از نانوکانال‌ها برای حل مشکل آب آشامیدنی استفاده کرد.
این گروه نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای با عنوان “Construction of biomimetic smart nanochannels for confined water” در نشریه‌ی National Science Review به چاپ رساندند.