کارگاه‌های تخصصی آشنایی با تجهیزات فناوری نانو

پژوهشکده نانو فناوری شهید دکتر چمران و پژوهشکده آنالیزی کیمیازی، کارگاه‌های مشترک آموزشی-پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری نانو، زیست فناوری، ژنتیک و میکروبیولوژی را از شهریور ماه تا آبان ماه ۱۳۹۳ برگزار می‌کند.

پژوهشکده نانو فناوری شهید دکتر چمران و پژوهشکده آنالیزی کیمیازی، کارگاه‌های مشترک آموزشی-پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری نانو، زیست فناوری، ژنتیک و میکروبیولوژی را از شهریور ماه تا آبان ماه ۱۳۹۳ برگزار می‌کند.

سرفصل‌های کارگاه‌های فناوری نانو به شرح زیر است:                
•    XRD ؛ ۱۵ شهریور
•    FT-IR؛ ۱۶و ۱۷ شهریور
•    ICP-MASS؛ ۱۸و۱۹ شهریور
•    GC و GC-MASS؛ ۲۲و ۲۳ شهریور
•    کار با SEM؛ ۲۴و۲۵ شهریور
•    HPLC و LC-MASS MASS؛ ۲۹و۳۰ شهریور
•    کار با دستگاه DSC؛ ۳۱شهریور و ۱مهر
•    کار با دستگاه BET؛ ۳۱شهریور و ۱مهر    

لازم به ذکر است ظرفیت کارگاه‌های تخصصی محدود بوده و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند. کلیه دانشجویان و علاقمندان می‌توانند برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص سایر دوره‌ها به پایگاه اینترنتی کارگاه‌ مراجعه نمایند.