کیت تشخیص طبی مبتنی بر نانوذرات طلا برای تعیین دوز مناسب دارو

پژوهشگران با استفاده از نانوذرات طلا، کیت تشخیصی ساختند که می‌توان با آن اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای تعیین دوز مناسب داروی ضد انعقاد خون را در بیماران سکته قلبی مشخص کرد.

پژوهشگران مؤسسه بیومهندسی و فناوری‌نانو موفق به ارائه روشی ارزان و سریع برای آزمایش ژنتیکی شدند که با استفاده از آن می‌توان مقدار دوز مورد نیاز برای درمان حمله قلبی و دیگر مشکلات قلبی و عروقی را تعیین کرد. این آزمایش که از نانوذرات طلا استفاده شده، می‌تواند با استفاده از اطلاعات ژنتیکی بیمار، شیوه درمان مناسب او را مشخص کند.
جکی یینگ از محققان این پروژه می‌گوید: «بیماری‌هایی که با لخته شدن خون همراه است می‌تواند کشنده باشد. آزمایش‌های ژنتیکی می‌تواند این بیماری‌ها را بهبود دهد. با ترکیب تخصص و تجربه با پتانسیل‌های تشخیصی مولکولی و فناوری ‌نانو، ما موفق به ساخت آزمایش تشخیص ژنتیکی جدیدی شدیم که می‌تواند دوز مناسب دارو را برای هر بیمار مشخص کند.»
داروهای رقیق کننده خون و ضد انعقاد موجب می‌شوند تا خون در رگ‌ها لخته نشود. این داروها برای درمان سکته قلبی یا تپش‌های نامنظم استفاده می‌شوند. وارفارین یکی از مهمترین داروهای ضد انعقاد خون است اما دوز مصرف این دارو برای افراد مختلف متفاوت است. مصرف با دوز نامناسب می‌تواند اثرات نامطلوبی روی بیمار بگذارد. بنابراین پزشکان به دنبال تعیین دوز مناسب این دارو برای بیمار هستند.
تحقیقات پیشین نشان داده است که مقدار دوز مناسب این دارو، ریشه در ژنتیک بیمار دارد. بنابراین اطلاع از ژنتیک بیمار می‌تواند به پزشک برای تعیین دوز مناسب دارو کمک کند. با این کار اثرات ناخواسته دارو به حداقل می‌رسد.
آزمایش‌های ژنتیکی فعلی بسیار کند، گرانقیمت و زمانبر هستند. بنابراین دوزهای اولیه که به بیمار تزریق می‌شود معمولاً دوز بهینه نبوده و باید منتظر بود تا نتایج ژنتیکی مشخص شود تا دوز بهینه تعیین شود. این در حالی است که دوز مورد مصرف در روزهای اول، اهمیت زیادی در فرآیند درمان دارد.
این گروه تحقیقاتی با استفاده از نانوذرات طلا، کیت آزمایش تشخیصی تولید کردند که می‌تواند برای تعیین دوز مناسب دارو مورد استفاده قرار گیرد. دی‌ان‌ای بیمار که از بدن او استخراج شده، تکثیر یافته و به این کیت افزوده می‌شود. این کیت سه فاکتور ژنتیکی موردنظر پزشکان را مشخص می‌کند. نتیجه این آزمایش با یک تغییر رنگ ساده و در مدت ۱۰ دقیقه قابل تشخیص است.