کاهش دمای چاپ مدارات الکترونیکی با نانوذرات ویژه

محققان با استفاده از نانوذرات دارای لیگند آلی آروماتیک رسانا موفق به ارائه روشی شدند که می‌تواند قطعات الکترونیکی را در دمای محیط روی سطح انعطاف‌پذیر چاپ کند.

یک گروه تحقیقاتی به رهبری تکئو میناری از مرکز بین‌المللی نانومعماری مواد (MANA) و با همکاری محققانی از دانشگاه اوکیاما و شرکت کلوئیدال اینک (Colloidal Ink) موفق به ارائه فرآیندی برای تولید ترانزیستورهای لایه‌نازک آلی (TFT) شدند به طوری که کل فرآیند در دمای اتاق و در شرایط اتمسفر محیط انجام می‌شود. نتایج آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهد که حرکت الکترون در این ساختار ۷٫۹ cm2 V-1 s-1 است.
الکترونیک چاپی حوزه‌ای است که در آن مدارات و دیگر اجزاء ادوات الکترونیکی با استفاده جوهر روی یک سطح چاپ می‌شود. با این روش دیگر نیاز به تجهیزات گرانقیمت و پیچیده برای تولید ادوات الکترونیکی نیست و در نتیجه می‌توان هزینه تولید ادوات نیمه‌هادی را کاهش داد. با استفاده از پلاستیک و دیگر زیرلایه‌های انعطاف‌پذیر، این فناوری می‌تواند مسیرهای تازه‌ای برای تولید انبوه قطعات با روش رول به رول باز کند. این کار موجب تولید ادوات الکترونیکی قابل پوشیدن می‌شود. با این حال الکترونیک چاپی رایج دارای یک اشکال بزرگ است و آن دمای کار، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد، است. زیرلایه‌های پلاستیکی مانند PET مقاومت کمی در برابر دما دارند بنابراین نمی‌توان از آن‌ها در فرآیندهای با دمای بالا استفاده کرد. هر چند که این مواد کاربردهای متعددی دارند اما تاکنون استفاده از آن‌ها بسیار محدود بوده است.
این گروه تحقیقاتی موفق به ارائه روشی شدند که در آن نیاز به افزایش دما وجود ندارد. در روش‌های رایج برای پختن نانوذرات باید آن‌ها را گرم کرد. محققان این پروژه فیلی فلزی ایجاد کردند که نیاز به پخت ندارد به طوری که در آن از نانوذرات دارای مولکول‌های آروماتیک رسانا استفاده شده‌است. این مولکول‌ها به‌عنوان لیگند بر سطح نانوذرات قرار می‌گیرند. این نانوذرات می‌توانند الگوهایی را روی سطح موردنظر ایجاد کنند که می توانند نقش الکترود را ایفا کنند. بنابراین با استفاده از این نانوذرات می‌توان ساختارهای از پیش تعیین شده را روی زیرلایه‌های انعطاف‌پذیر قرار داد و در نهایت ادوات الکترونیکی انعطاف‌پذیر نظیر نمایشگر با قابلیت خم شدن تولید کرد.