رهاسازی کمتر نانوذرات از سطح منسوجات حاوی نانوپوشش نقره

محققان سوئیسی نشان دادند که رهایش نانوذرات از سطح منسوجات دارای نانوپوشش نقره بسیار کمتر از منسوجات دارای پوشش معمولی نقره است.

خواص آنتی‌باکتریال الیاف دارای پوشش نقره کاربردهای زیادی در پزشکی و تولید ادوات ورزشی دارد. یک تیم تحقیقاتی از مرکز EMPA به بررسی رفتار متفاوت پوشش‌های نقره در ماشین‌های لباس‌شویی پرداخته است. نتایج یافته‌های این گروه نشان می‌دهد منسوجات دارای نانوپوشش، نانوذرات کمتری نسبت به پوشش‌های معمولی رهاسازی می‌کند.
برند نواک از محققان این پروژه می‌گوید: «ما نشان دادیم که هرچیزی که در آن از نانومواد استفاده شده باشد لزوما رهاسازی نانوذرات ندارد، حداقل این در مورد منسوجات دارای پوشش نقره درست است. معمولاً در هر بار شستشو مقداری از پوشش نقره از سطح منسوجات جدا شده و وارد آب می‌شود. آنالیزهای ما نشان می‌دهد که منسوجات دارای نانوپوشش به ندرت رهاسازی نانوذره دارند.»
هرچند که در پوشش‌های معمولی، انواع مختلفی از ذرات نقره وجود دارد، با این حال رهاسازی نانوذرات از سطح منسوجات دارای نانوپوشش بسیار کمتر است. دلیل این امر آن است که در این پوشش‌ها مقدار نقره کمتری به سطح الیاف متصل است، بنابراین رهایی آن‌ها نیز کمتر از پوشش‌های معمولی خواهد بود. این نتایج می‌تواند تأثیر بسیار مهمی روی صنعت تولید مواد آنتی‌باکتریال داشته باشد.
نواک می‌گوید:«منسوجات حاوی نقره رفتار مشابهی دارند صرف نظر از این که پوشش نانومتری روی آن باشد یا پوشش معمولی. بنابراین تمام قوانینی که برای منسوجات حاوی نقره ارائه شده باید مشمول منسوجات حاوی نانوپوشش نقره نیز شود و دلیلی برای نگرانی در این باره نیست.»
دلیل نگرانی رهایش نقره در پساب ماشین لباس شویی این است که نقره رها شده با مقداری از گوگرد موجود در هوا ترکیب شده و سولفید نقره ایجاد می‌شود که در ته ماشین لباس شویی رسوب می‌کند. این ترکیب همراه با آب خروجی از ماشین لباس‌شویی وارد لوله فاضلاب شده که در این صورت زدودن آن از پساب بسیار دشوار بوده و به راحتی وارد محیط زیست می‌شود.
این گروه تحقیقاتی در حال حاضر روی اثر شوینده‌های مختلف بر منسوجات نقره تحقیق می‌کنند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که برخی شوینده‌ها موجب جدا شدن نقره از این منسوجات شده و در نهایت منجر به تشکیل اشکال مختلفی از نقره می‌شوند. بنابراین روی نقره موجود در سطح منسوجات در فرآیند شستشو فشاری ایجاد می‌شود که موجب تغییر نقره می‌گردد.