۱۴ کارگاه‌ آموزشی تخصصی و کاربردی در هفتمین جشنواره فناوری نانو

ثبت نام در کارگاه‌های هفتمین جشنواره فناوری نانو آغاز شد.

یکی از اهدافی که همه ساله در برگزاری جشنواره فناوری نانو مورد توجه بسیار قرار می‌گیرد و جهت رسیدن به آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام می‌شود، مساله آموزش است. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هر ساله در جشنواره فناوری نانو، این هدف را در سه سطح متفاوت پیگیری می‌نماید: آموزش عمومی، آموزش تخصصی و آموزش‌تخصصی-کاربردی.

حوزه آموزش عمومی در طول برگزاری جشنواره و در طول بازدید مراجعین از نمایشگاه انجام می‌شود. اما آموزش‌های تخصصی و تخصصی-کاربردی با هدف آموزش دو رکن اصلی در گسترش فناوری نانو در کشور یعنی متخصصین و صنعتگران طراحی و برنامه ریزی شده است.

جهت رسیدن به این مهم، با توجه به محدودیت‌های زمانی، همزمان با هفتمین جشنواره فناوری نانو، تعداد محدودی کارگاه‌ آموزشی با رویکرد آموزش موضوعات تخصصی، معرفی و بیان کاربرد‌های تخصصی تعدادی از تجهیزات شناسایی نانومواد و نیز کاربردهای نانوفناوری در تعدادی از صنایع برگزار خواهد شد. طراحی این کارگاه‌ها به صورت کاربردی و در راستای ارتقاء سطح دانش و مهارت متخصصان، کارشناسان، دانش‌جویان و صنعتگران در ‏انجام پروژه‌های مرتبط با فناوری نانو و سایر زمینه‌های مشابه انجام شده است.‏

عناوین کارگاه‌های طراحی شده که از ۱۴ الی ۱۷ مهرماه سال جاری همزمان با هفتمین جشنواره فناوری نانو در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌گردد، به شرح زیر است:

#

عنوان کارگاه

مدرس

تعداد جلسات

تاریخ و ساعت ‏برگزاری

اطلاعات ‏تکمیلی
کارگاه و مدرس

۱

کاربرد SEM در شناسایی نانومواد

دکتر سیروس زمانی-مهندس بهنام رحمانی

۱

دوشنبه

۱۴/۰۷/۹۳

۱۴:۱۰-۱۲:۴۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۲

استفاده از نانو ذرات مغناطیسی در هایپرترمیا
برای درمان تومورهای سرطانی (آشنایی عملی با دستگاه هایپرترمیای مغناطیسی)

دکتر شادی هاتمی

۱

دوشنبه

۱۴/۰۷/۹۳

۱۶-۱۴:۳۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۳

کارگاه ویژه خبرنگاران

مهندس امیر دارستانی فراهانی

۱

سه‌شنبه

۱۵/۰۷/۹۳

۱۰:۳۰-۹:۰۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۴

سامانه‌های نوین دارورسانی

مهندس محمد کاظمی آشتیانی

۱

سه‌شنبه

۱۵/۰۷/۹۳

۱۲:۲۰-۱۰:۵۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۵

نانوکامپوزیت‌های پلیمری و تحولات صنعتی

دکتر رسول لسان خوش ‏منفرد

۱

سه‌شنبه

۱۵/۰۷/۹۳

۱۴:۱۰-۱۲:۴۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۶

اصول و کاربرد طیف سنجی UV-Vis در آنالیز
نانو مواد

دکتر نادر شکوفی

۱

سه‌شنبه

۱۵/۰۷/۹۳

۱۶-۱۴:۳۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۷

کروماتوگرافی و تعیین غلظت مخلوط‌های گازی

مهندس سعید ساعدی

۱

چهار‌شنبه

۱۶/۰۷/۹۳

۱۰:۳۰-۹:۰۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۸

پیشرفت‌های اخیر در ساخت و کاربرد ادوات MEMS و NEMS

مهندس علی حسینی

۱

چهار‌شنبه

۱۶/۰۷/۹۳

۱۲:۲۰-۱۰:۵۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۹

کاربرد AFM در شناسایی نانومواد

مهندس حمید اکبری معیر

۱

چهار‌شنبه

۱۶/۰۷/۹۳

۱۴:۱۰-۱۲:۴۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۱۰

اصول کارکرد و تحلیل داده‌ها در XRD

دکتر محمد جعفر مولایی

۱

چهار‌شنبه

۱۶/۰۷/۹۳

۱۶-۱۴:۳۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۱۱

نانوفناوری و انرژی‌های جدید

دکتر علی اسفندیار

۱

پنج‌شنبه

۱۷/۰۷/۹۳

۱۰:۳۰-۹:۰۰

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی

۱۲

اصول و کاربرد طیف سنجی های رامان و FT-IR در شناسایی نانومواد

دکتر علی اسفندیار

۱

پنج‌شنبه