نتایج مثبت درمان جراحات حاصل از حمله قلبی با نانوذرات آهن

محققان با استفاده از نانوذرات آهن و نوعی آنتی‌بادی موفق به ارائه روشی برای درمان جراحات حاصل از حمله قلبی شدند.

پژوهشگران مؤسسه قلب سدارس سینای با اتصال نانوذرات آهن به نوعی آنتی‌بادی موفق به ساخت ترکیبی شدند که قادر به درمان حمله قلبی است. این نانوذرات می‌تواند سلول‌های بنیادی را به بخش‌های آسیب‌دیده قلب برساند. محققان این روش را روی موش‌ها آزمایش کردند. در این پژوهش برای یک چالش قدیمی راهکاری ارائه شد: چگونه می‌توان میان سلول بنیادی و سلول‌های آسیب‌دیده برهمکنش ایجاد کرد.
هرچند که سلول‌های بنیادی ابزاری بسیار مناسب برای مبارزه با برخی بیماری‌هاست، اما وارد کردن این سلول‌ها به بدن بیمارضرورتاً به این معنا نیست که سلول بنیادی به محل آسیب دیده خواهد رسید.
ادواردو ماربان از محققان این پروژه می‌گوید: «معمولاً تزریق سلول بنیادی به دیواره رگ‌های قلب برای ترمیم بافت آسیب دیده، چندان روش کارایی نیست. دلیل این امر آن است که قلب خون را به درون بدن پمپاژ می‌کند و این سلول‌ها در سراسر بدن پخش می‌شوند.
این گروه تحقیقاتی آنتی‌بادی‌هایی به نانوذرات آهن متصل کردند؛ این آنتی‌بادی‌ها می‌توانند با سلول‌های بنیادی و سلول‌های آسیب دیده متصل شوند. بعد از تزریق این نانوذرات به جریان خون، آن‌ها می‌توانند به محل آسیب دیده برسند.»
این گروه تحقیقاتی از دستگاه MRI برای رصد مسیر حرکت نانوذرات برچسب‌دار استفاده کردند. این مؤسسه در حوزه درمان‌های مبتنی بر سلول بنیادی برای درمان حمله‌های قلبی متمرکز شده است. ماربان و همکارانش در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار از بافت قلب بیمار برای رشد سلول‌های بنیادی قلب استفاده کردند. این سلول‌ها به بخش آسیب دیده تزریق شده و موجب ترمیم آن می‌شود. نتایج پژوهش‌های این گروه نشان داد که بعد از یک سال از تزریق این سلول‌ها، بخش آسیب دیده بهبود چشمگیری پیدا می‌کند.
این روش جدید توسط محققان دانشگاه جان هاپکینز ارائه شده و به صورت پتنتی به ثبت رسیده بود. شرکت کاپریکور (Capricor) از شرکت‌های وابسته‌ی مؤسسه قلب سدارس سینای، لیسانس این فناوری را خریداری کرده است.
نتایج یافته‌های این محققان در نشریه Nature Communications به چاپ رسیده است.