دانشگاه صنعتی اصفهان؛ کارگاه تخصصی-کاربردی فناوری نانو

قطب علمی فناوری نانو کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد «کارگاه تخصصی نانو فناوری کاربردی» را در روزهای شانزدهم و هفدهم مهر‌ماه سال جاری، در محل این دانشگاه برگزار کند.

قطب علمی نانو فناوری کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد « کارگاه تخصصی نانو فناوری کاربردی » را در روزهای شانزدهم و هفدهم مهر‌ماه سال جاری، در محل این دانشگاه برگزار کند.
مباحث مورد بررسی در این کارگاه در محورهای زیر است:

  •     نانو الیاف
  •     نانو حسگر
  •     نانو مغناطیس
  •     نانو ترمودینامیک
  •     انتقال حرارت در نانوساختارها

متقاضیان شرکت در این کارگاه می‌توانند، بمنظور ثبت نام به پایگاه اینترنتی قطب علمی نانو فناوری کاربردی دانشگاه مراجعه و یا با شماره ۰۳۱۱۳۹۱۲۲۹۵ تماس حاصل نمایند.