دو کارگاه دیگر روز اول؛ آشنایی با دستگاه‌های آزمایشگاهی فناوری نانو

کارگاه استفاده از نانوذرات مغناطیسی در هایپرترمیا برای درمان تومورهای سرطانی (آشنایی علمی با دستگاه‌های هایپرترمیای مغناطیسی) با ارائه دکتر شادی هاتمی دکتری نانو فیزیک و کارگاه آشنایی با دستگاه‌های پلاسمای جفت شده القای نشر اتمی ICP-OES با ارائه اشرف السادات کریمان کارشناس محیط زیست در روز اول جشنواره برگزار شدند.

در همین راستا دکتر هاتمی به خبرنگار ستاد نانو گفت: «این کار با هدف از بین بردن تومورهای سرطانی بدون عمل جراحی با حضور ده دانشجو برگزار شد.»

وی با بیان اینکه در این کارگاه در مورد سلول‌های سرطانی و دستگاه‌هایی که در کل دنیا برای درمان سلول‌های سرطانی هست صحبت شد، اظهار کرد: «در این کارگاه سعی شد ضمن معرفی دستگاه‌های خارجی درباره دستگاه‌های ایرانی نیز بحث شود.»

هاتمی روش کار این دستگاه را استفاده از هایپرترمیای مغناطیسی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی عنوان کرد و گفت: «علی رغم اینکه هایپرترمیا یک بحث تخصصی است و به تازگی در ایران رواج پیدا کرده است اما استقبال دانشجویان خوب بود»
وی ادامه داد: «هدف، طراحی و ساخت نانو ساختار مغناطیسی است که وقتی از بیرون به تومور سرطانی تزریق می‌شود بتواند بدون عمل جراجی تومور را بسوزاند.»

لازم به ذکر است کارگاه استفاده از نانوذرات مغناطیسی در هایپرترمیا برای درمان تومورهای سرطانی (آشنایی علمی با دستگاه‌های هایپر ترمیای مغناطیسی) باحضور ده دانشجو برگزار شد. در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود.

کارگاه آشنایی با دستگاه های پلاسمای جفت شده القای نشر اتمی ICP-OES نیز دیگر کارگاه روز اول جشنواره بود. مطالبی از جمله آشنایی با دستگاه‌های پلاسمای جفت شده القای نشر اتمی ICP-OES، آشنایی با پلاسمای آشکار سازی، نحوه کار دستگاه و استانداردهای دستگاه بخشی از نکات عنوان شده در کارگاه بود.
این کارگاه نیز با حضور ده دانشجو توسط خانم کریمان برگزار شد. در پایان این دوره نیز به شرکت کنندگان گواهی حضور اعطا می‌شود.