افزایش سلول‌های ایمنی بدن با استفاده از نانولوله‌های کربنی

محققان با استفاده از نانولوله‌های کربنی موفق به ارائه محیط کشت مناسبی برای تکثیر سلول‌های سیتوتوکسی T در بدن شدند. این روش برای درمان بیماری‌هایی نظیر سرطان بسیار مناسب است.

پژوهشگران دانشگاه یال موفق به ارائه روش درمانی جدیدی برای مبارزه با سرطان شدند که می‌تواند سلول‌های ایمنی بدن را تحریک کرده و تعداد آن‌ها را افزایش دهد. در این روش از کامپوزیت نانولوله‌های کربنی و پلیمر استفاده شده که به بدن بیمار تزریق و در نهایت موجب عکس العمل سیستم ایمنی بر علیه سرطان می‌شود.
در این پروژه محققان از نانولوله‌های کربنی به عنوان بستری برای رشد سلول‌های سیتوتوکسی T استفاده کردند، این سلول‌ها نوعی سلول سفید خون بوده که نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن دارد. محققان این پروژه می‌گویند توپوگرافی نانولوله‌های کربنی می‌تواند موجب افزایش برهمکنش میان سلول‌ها و محیط کشت شده و در نهایت سرعت رشد و تکثیر سلول‌های سیتوتوکسی T را افزایش دهد؛ این امر برای مبارزه با سرطان بسیار ضروری است.
در این پروژه محققان سطح نانولوله‌های کربنی را با استفاده از نانوذرات پلیمری حاوی پروتئین اینترلوکین ۲ پوشش دادند. این پروتئین عامل اصلی رشد و تکثیر سلول‌های سیتوتوکسیT است. از سوی دیگر، برای تحریک بدن به منظور افزایش تکثیر این سلول‌ها، سطح نانولوله‌ها با مولکول‌هایی که سیگنال‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کند پوشش داده شدند به طوری که بدن احساس می‌کند که حمله‌ای توسط عوامل خارجی انجام شده است.
نتایج کار محققان این پروژه نشان می‌دهد که در مدت ۱۴ روز، تعداد سلول‌های T رشد یافته روی محیط کشت کامپوزیتی ۲۰۰ برابر افزایش یافته است. این درحالی است که در این روش مقدار پروتئین اینترلوکین۲ مصرف شده تقریبا ۱۰۰۰ برابر کمتر از روش‌های دیگر کشت سلولی است. برای جدا کردن کامپوزیت پلیمر-نانولوله کربنی از سلول‌هایT، از مغناطیس استفاده شده است.
تارک فاهمی از محققان این پروژه می‌گوید: «تومور سرطانی مانند یک قلعه است که ما با این روش جدید سربازان بیشتری برای تسخیر آن تولید کردیم.»
براساس اظهارات فاهمی، در روش‌های قبلی برای افزایش تکثیر سلول‌هایT، بیمار در معرض سلول‌های دیگری قرار داده می شد که هم هزینه درمان و هم خطر بروز اثرات جانبی در بیمار افزایش می‌یافت.
نتایج این پژوهش در قالب مقاله‌ای در نشریه Nature Nanotechnology منتشر شده است.