افزایش تعاملات وزارت جهاد کشاورزی با ستاد نانو

دکتر سرافرازی؛ دبیر کمیته نانو وزارت جهاد کشاورزی، به خبرنگار ستاد نانو گفت: «ستاد نانو و وزارت جهاد کشاورزی همکاری خوبی را برای انجام کارهای جدید آغاز کرد‌ه‌اند و تا کنون اقدامات مفیدی در این زمینه انجام شده است.»

وی با اشاره به فعالیت برنامه‌ریزی شده ستاد نانو و وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: «اولین اقدام در برنامه جدید طراحی برنامه راهبردی ده ساله است که ستاد نانو در بخش کلان فعالیت دارد و وزارت جهاد کشاورزی نیز طراحی برنامه را در دست اجرا قرار داده است.»

دبیر کمیته نانو وزارت جهاد کشاورزی دومین اقدام را مشخص کردن اولویت‌ها عنوان کرد و افزود: «طبق صحبت‌های انجام شده  مقرر شده است طی دو سال پنج محصول مبتنی بر فناوری نانو در بخش کشاورزی را با حمایت ستاد نانو تولید کنیم.»
دکتر سرافرازی ادامه داد: «در حوزه بسته‌بندی محصولات کشاورزی نیز اقداماتی در راستای بسته‌بندی نانویی انجام شده است٬ که این امر نقش زیادی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی دارد.»

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی تا کنون تعامل خوبی با کمیته نانو صورت گرفته است، اظهار کرد: «امسال در راستای این تعاملات اقدامات بیشتری انجام شده است٬ به طوری که وزارت جهاد کشاورزی کمیته‌هایی را به منظور افزایش ارتباط با ستاد نانو ایجاد کرده است.»

دبیر کمیته نانو وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش کمیته‌ها در افزایش تعامل بخش کشاورزی با فناوری نانو٬ گفت: «تا کنون کمیته‌هایی تحت عنوان کمیته استاندارد و کمیته آموزشی که برنامه‌های مختلفی را برای دوره‌های متفاوت برگزار می‌کند٬ ایجاد شده است.»

دکتر سرافرازی در خصوص وضعیت نمایشگاه امسال اظهار کرد: «نمایشگاه نانو امسال نسبت به سال‌های قبل بسیار درخشان‌تر برگزار شد و از آن جایی که برگزاری چنین نمایشگا‌ه‌هایی تاثیر زیادی در ارتقا استفاده از فناوری نانو دارد می‌توان برگزاری آن را بسیار مفید دانست.»

وی درباره وضیت و جایگاه نانو در ایران گفت: «در حوزه نانوی خشک (بی‌جان) وضعیت نانو در ایران در بخش صنعت پیشرفت‌های خوبی داشته اما در حوزه‌ای که با مواد زنده سر و کار دارد٬ همچون حوزه کشاورزی و بهداشت به دلیل بالا بودن ریسک استفاده از فناوری نانو در کنار مزایایی که دارد روند کار کند است.»

 دبیر کمیته نانو وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این روال برای تمام کشور‌ها صدق می‌کند، اظهار کرد: «با توجه به این موضوع می‌توان گفت روند توسعه فناوری نانو در بخش کشاورزی و بهداشت خوب بوده است و امیدواریم در سال‌های آینده محصولات خوبی وارد بازار شود.»