برگزاری نمایشگاه پلی برای ارتقای فناوری نانو

دکتر جودکی مشاور اجرایی قائم مقام رییس دانشگاه آزاد در حاشیه بازدید از هفتمین جشنواره نانو به خبرنگار ستاد نانو گفت: «برگزاری نمایشگاه نانو می‌تواند پلی برای ارتقا فناوری نانو باشد.»

دکتر جودکی مشاور قائم مقام رییس دانشگاه آزاد در حاشیه بازدید از هفتمین جشنواره نانو به خبرنگار ستاد نانو گفت: «برگزاری نماشگاه نانو تاثیر زیادی در ارتقای فناوری نانو دارد و می‌تواند پلی برای ارتقا فناوری نانو باشد.»

وی با بیان اینکه دیدن چنین پیشرفت‌هایی از سوی دانشمندان ایران غیر قابل انتظار نیست ٬اظهار کرد: «با توجه به اینکه ایران در بخش نانو جز کشور‌های برتر دنیا قرار دارد می‌توان گفت ایران جایگاه بالایی را در حوزه فناوری نانو نسبت به سال‌های قبل کسب کرده است.»
وی افزود:«امیدواریم با برگزاری نمایشگاه که موجب تبادل اطلاعات و فناوری می‌شود این سیر به سوی پیشرفت شتاب بیشتری پیدا کند.»