نمایشگاه نانو تجلی دستاور‌های دانشمندان ایرانی

دکتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حاشیه بازدید از هفتمین جشنواره نانو به خبرنگار ستاد نانو گفت: «این نمایشگاه مصداق این کلام است «که اگر بخواهیم می‌توانیم» و با توجه به تلاش‌هایی که دانشنمدان ایرانی در حوزه‌های مختلف علم و فناوری داشته‌اند رسیدن به چنین دستاوردهایی دور از انتظار نبوده است.»

وی با بیان اینکه ضرب‌المثل خواستن ٬توانستن است به عنوان یک تفکر بسیار اصیل در سطوح مختلف کشور ریشه پیدا کرده است٬ اظهار کرد: «این به این معناست که زمانی که دانشجویان یا دانش آموزان کار را جدی بگیرند رابطه نتیجه بخش خوبی بین آن‌ها شکل می‌گیرد که می‌تواند ثمرات خوبی را زمانی که با صنعت و اقصاد کشور گره می‌خورد به همراه داشته باشد.»

‌عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وضعیت فناوری نانو در ایران، گفت: «این فناوری تا کنون وضعیت خوبی داشته است به طوری که می‌توان گفت حوزه فناوری نانو یکی از حوزه‌هایی است که در قیاس با سایر فناوری‌ها رشد و پیشرفت بسیار خوبی داشته است.»

دکتر جلیلی با اشاره اهمیت برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی٬ اظهار کرد: «برگزاری نمایشگاه نانو می‌تواند آثار مهمی چون فرهنگسازی و پیوند علم و فناوری با اقتصاد و صنعت داشته باشد.»