حرکت فناوری نانو در ایران به سمت تجاری‌سازی و ایجاد اشتغال

دکتر داوود ثمری, رییس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد، به خبرنگار ستاد نانو گفت: «ویژگی بارز نمایشگاه امسال قرار گرفتن جمع کثیری از شرکت‌ها در کنار دانشگاه‌ها است و این امر نشان‌دهنده حرکت فناوری‌نانو به سمت تجاری و ایجاد کارآفرینی و اشتغال در این عرصه است.»

رییس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد با بیان اینکه
فناوری نانو در ایران پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته است٬ گفت: «این امر به
دلیل فرهنگسازی‌های انجام شده در زمینه ترویج فناوری نانو است که این
نمایشگاه نمونه‌ای از‌ آن است.»

وی با بیان اینکه برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در ارتقا سطح فناوری نانو بسیار تاثیر‌گذار است٬ اظهار کرد: «این امر که چه میزان بتوانیم از این مزیت درآمدزایی کنیم بحثی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد و با توجه به استقبال صنایع به حوزه فناوری نانو می‌توان نسبت به آینده این فناوری امیدوار بود.»

دکتر ثمری برگزاری هر ساله نمایشگاه نانو را نمونه بارز توانمندی‌های دانشمندان ایرانی عنوان و اظهار کرد: «ویژگی بارز نمایشگاه امسال قرار گرفتن جمع کثیری از شرکت‌ها در کنار دانشگاه‌ها است چراکه این امر نشان‌دهنده حرکت فناوری نانو به سمت بیزینس وایجاد یک کارآفرینی و اشتغال در این عرصه است.»

رییس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد هدف از برگزاری این نمایشگاه‌ را ایجاد یک فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در میان اقشار جامعه عنوان کرد و افزود: «برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی موجب افزایش فهم عمومی مردم و شناخت نسبت به توانمندی‌های دانشمندان ایرانی می‌شود.»

دکتر ثمری ادامه داد: «ویژگی بارز دیگر این نمایشگاه قسمت‌های دانش‌آموزی آن است و این مساله که دانش‌آموزان از پایه با فناوری نانو آشنا شوند٬ می‌تواند بسیار مفید باشد.»

رییس مرکز توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد در خصوص وضعیت نمایشگاه امسال گفت: «سال به سال وضعیت نمایشگاه چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت بهتر می‌شود که این امر نشان‌دهنده رشد خوب فناوری نانو است.»

وی با بیان اینکه استقبال از نمایشگاه امسال بسیار خوب بوده است٬اظهار کرد: «این امر نشاندهنده این است که ستاد نانو تاکنون راه خود را خوب طی کرده است.»

دکتر ثمری با اشاره به فعالیت ستاد نانو با دانشگاه‌ها گفت: «پروژه‌های ارگانیکی که بین ستاد نانو و دانشگاه‌ها تعریف شده بسیار حائز اهمیت است و خروجی آن محصولاتی است که در نمایشگاه دیده می‌شود.»