فناوری نانو در راه رسیدن به کسب و کار

دکتر دیناوند؛ رییس سازمان غذا و دارو، در حاشیه بازدید از نمایشگاه به خبرنگار ستاد نانو گفت: «این نمایشگاه گویای این است که فناوری نانو از بحث تولید علم و فناوری عبور کرده و به مرز‌های کسب و کار بسیار نزدیک شده است.»

وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال بسیار خوب برگزار شد٬ اظهار کرد: «با توجه به‌اینکه ده‌ها شرکت در حوزه‌های مختلف وزارت بهداشت٬ دارو و غذا در حوزه فناوری نانو فعال هستند٬ می‌توان گفت که ستاد توسعه نانو تا کنون بسیار موفق عمل کرده است.»

رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت فناوری نانو در ایران٬ گفت: « با توجه به‌اینکه ایران به عنوان یکی از کشور‌های مطرح در آسیا و جهان معرفی شده است٬ می‌توان ایران را درحوزه فناوری نانو پیشگام دانست.»

دکتر دیناوند تصریح کرد: «هنوز در مراحل آغاز تبدیل این توسعه علمی به کسب و کار قرار داریم اما در سال‌های آینده تعداد محصولات این فناوری افزایش پیدا خواهد کرد.»