هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران با همکاری دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران و انجمن شیمی ایران، از ۲۹ مهر تا ۱ آبان ۱۳۹۳ برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این گردهمایی ایجاد فرصتی دیگر برای ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی-پژوهشی در زمینه شیمی فیزیک و برقراری ارتباط بیشتر بین اساتید، دانشجویان و پژوهشگران به منظور تبادل نظر و ایجاد همکاری‌های علمی و همچنین ارتباط نهادهای دانشگاه و صنعت است.

محورها و زمینه‌های کنفرانس به شرح زیر است :
•    نانو شیمی فیزیک
•    بیوشیمی فیزیک
•    ترمودینامیک کلاسیکی
•    مکانیک آماری
•    شیمی کوانتومی و طیف‌سنجی
•    الکتروشیمی
•    سینتیک شیمیایی
•    شیمی سطح و حالت جامد
•    شیمی فیزیک کاربردی
•    شیمی محاسباتی

همچنین در این همایش کارگاه‌های زیر برگزار می‌شود:
•    نرم‌افزار شبیه سازی دینامیک مولکولی گرومکس
•    شناخت و کاربرد اولتراسونیک
•    آشنایی با نرم افزار کوانتو اسپرسو
•    کارگاه ثبت پتنت (مربوط به دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه از ستاد نانو )
•    کارگاه جستجوی پتنت (مربوط به دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه از ستاد نانو )
•    کارگاه طرح کسب و کار (مربوط به دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه از ستاد نانو )
•    معرفی سیستم اسپکتروالکتروشیمی
•    کاربرد روش‌های نوین الکتروشیمی در تحقیقات شیمی فیزیک

 لازم به ذکر است، هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران از جمله همایش‌های مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو جهت دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری نانو در سال ۱۳۹۳ است.

علاقمندان جهت شرکت در کارگاه‌ها و همایش می‌توانند به پایگاه اینترنتی همایش مراجعه نمایند.