سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی ایران

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس در ۲۷ و ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۳ در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود.

سومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مواد مهندسی و متالورژی از
جمله همایش‌های مورد تایید ستاد توسعه فناوری نانو جهت دریافت مرحله دوم
حمایت تشویقی پایان‌نامه‌های مرتبط با فناوری نانو در سال ۱۳۹۳ است.

هدف از برگزاری این کنفرانس ایجاد تعامل میان متخصصین مهندسی مواد و متالورژی با سایر متخصصین و ارزش افزوده برای ذی‌نفعان تجاری و صنعتی است.
 
برنامه کنفرانس شامل ارائه سخنرانی‌های کلیدی توسط نخبگان علمی و صنعتی جهان، ارائه مقالات علمی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و معرفی طرح‌های برجسته تحقیقاتی و صنعتی مهندسی مواد و متالورژی بوده و محورهای کنفرانس به شرح زیر است:
•    مشخصه یابی مواد
•    ساخت و تولید، مباحث صنعتی، فنون اندازه‌گیری و استانداردها
•    علم و مهندسی سطح
•    علم و مهندسی مواد محاسباتی (مدل‌سازی و شبیه سازی)  
•    طراحی و تولید مواد پیشرفته
•    علم و فناوری نانو
•    متالورژی استخراجی
•    آموزش و انتقال فناوری در مهندسی و علم مواد
•    مدیریت و راهبری در مهندسی مواد

علاقمندان می‌توانند بمنظور شرکت در همایش و ارسال مقالات خود به پایگاه اینترنتی کنفرانس مراجعه نمایند.