آذر ماه ۹۳؛ سومین کنفرانس ملی مهندسی الکترومغناطیس (کام) ایران

سومین کنفرانس ملی مهندسی الکترومغناطیس (کام) ایران در ۱۱-۱۳ آذر ماه ۱۳۹۳ توسط « سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران» و « انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی (اعلام) ایران » در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار می‌شود.

این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی و ایجاد محیطی علمی و فنی جهت تبادل اطلاعات، ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی و همچنین تشویق محققان، برنامه‌ریزی شده است.

سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران مشتمل بر پنج محور اصلی و مجموعاً چهارده زیر گروه به شرح زیراست:

الف: مبانی نظری الکترومغناطیس:
• اندرکنش امواج الکترومغناطیسی و ماده
• بیوالکترومغناطیس
• محیط‌های پیچیده الکترومغناطیسی
• روش‌های عددی در الکترومغناطیس
• سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی
• نظریه میدان‌ها و امواج الکترومغناطیسی

ب: الکترومغناطیس کاربردی:
• سیستم‌های میکروالکترومکانیکی (MEMS)
• مدارهای فعال و غیرفعال الکترومغناطیس
• اندازه‌گیری الکترومغناطیسی
• مهندسی مایکروویو، امواج میلیمتری زیرمیلیمتری (تراهرتز)
• کاربردهای مهندسی الکترومغناطیس

پ: سیستم‌های رادار و جنگ الکترونیک:
• جنگ الکترومغناطیسی
• سیستم‌های رادار

ت: آنتن و انتشار امواج:
• آنتن‌ها، تشعشع و پراش امواج الکترومغناطیسی

ث: اپتیک و فوتونیک

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://www.iceem.ir مراجعه نمایند.