تعیین غلظت جیوه در آب با نانوحفره‌های آلومینا

پژوهشگران با استفاده از نانوحفره‌های آلومینا موفق به ارائه روشی برای تعیین مقدار جیوه در آب شدند. این روش بسیار ارزان، ساده و قابل حمل است.

پژوهشگران دانشگاه آدلاید روشی ارزان، قابل حمل و بسیار حساس برای شناسایی جیوه در آب ارائه کردند. آن‌ها مدعی شدند که با این روش می‌توان از یک سیستم حسگری نوری جدید برای شناسایی مقادیر بسیار کم جیوه در آب استفاده کرد.
آبل سانتوز، رهبر این تیم تحقیقاتی می‌گوید: «با آغاز دوره صنعتی شدن کشورها، تجمع جیوه در آب‌های جاری افزایش یافت به طوری که تبدیل به یک چالش جهانی شد. اخیراً جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که باید مقدار جیوه در آب‌های جاری رصد و کنترل شود و در نهایت سطح این آلودگی‌ در آب‌ها کاهش یابد. البته در حال حاضر می‌توان مقادیر بسیار کم از جیوه را شناسایی کرد اما برای این کار نیاز به دستگاه‌های زیادی بوده که به راحتی نمی‌توان آن را به نقاط مختلف حمل کرد. علاوه براین استفاده از این روش‌ها بسیار پرهزینه بوده و نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد. اما این روش جدیدی که ما ارائه کردیم ابزاری است به اندازه یک تلفن همراه و بسیار ارزان قیمت. با یک آموزش ساده می‌توان نیروی انسانی برای اندازه گیری جیوه در رودخانه‌ها تربیت کرد.»
این پروژه ماحصل همکاری مشترک میان محققان استرالیایی و پژوهشگرانی از دانشگاه روویرا آی ویرجیلی در اسپانیا است.
این گروه تحقیقاتی از نانوحفره‌های آلومینا برای این کار استفاده کردند. سطح این آلومینا به‌گونه‌ای عامل‌دار شده که می‌تواند یون‌های جیوه را به‌صورت انتخابی شناسایی کند. با عبور آب از میان نانوحفره‌های سیلیکا، یون‌های جیوه روی سطح نانوحفره به دام می‌افتند. گیرافتادن جیوه روی سطح آلومینا موجب تغییر رفتار نوری آن در طیف‌سنجی انعکاسی می‌شود.
نتایج آزمایش‌های محققان نشان می‌دهد که با این روش می‌توان جیوه را با غلظت ۲۰۰ ppm (قسمت در میلیون) در آبی که حاوی یون‌های مختلف است، شناسایی کرد. این گروه تحقیقاتی به دنبال بهبود حساسیت این روش و افزایش سیگنال‌های نوری در آن هستند.
این روش می‌تواند مسیر ساخت سیستم‌های آنالیزی جدید را برای تعیین کیفیت آب هموار کند.
این گروه نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای با عنوان “Nanoporous Anodic Alumina Rugate Filters for Sensing of Ionic Mercury: Toward Environmental Point-of-Analysis Systems” در نشریه ACS Applied Materials and Interfaces منتشر کردند.