کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی برگزار می‌شود

کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی از پایه تا کاربردهای پزشکی و صنعتی ۱۹ و ۲۰ آذر ماه در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود‌.

کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی از پایه تا کاربردهای پزشکی و صنعتی ۱۹ و ۲۰ آذر ماه در دانشگاه شیراز برگزار می‌شود‌.

از جمله محورهای این کنفرانس می‌توان به،‌ آنزیم‌ها،‌ آنزیم‌های مصنوعی و کاربردهای پزشکی و صنعتی،‌ پروتئومیکس بالینی و سنجشی،‌ مهندسی و طراحی پروتئین،‌ پروتئین‌ها و بیماری‌های متابولیکی،‌ داروها و بیومارکرهای پروتئینی، فناوری‌های پیشرفته در حوزه مطالعات پروتئینی و کاربرد پروتئین‌ها در فناوری نانو اشاره کرد.

همچنین چهار کارگاه آموزشی با موضوعات زیر در این کنفرانس برگزار می‌شود:

  • آموزش چگونگی استفاده از نرم افزار“ Chembio office “ در مستندسازی یافته‌های پژوهشی‌
  • کارگاه مدل سازی و شبیه سازی و دینامیک مولکولی سیستم‌های زیستی (Gaussian , Gromacs)
  • کارگاه آموزش عملی gene cloning و
  •  proteomics date analysis

علاقمندان می‌توانند بمنظور شرکت در این همایش و ثبت نام در کارگاه‌ها به آدرس http://pps.shirazu.ac.ir مراجعه کنند.