اصفهان: استفاده از نانوکامپوزیت در ساخت فوتوکاتالیست‌ها

محققان شیمی دانشگاه اصفهان جهت بهبود فرایند تصفیه‌ی پساب‌های صنعتی اقدام به ساخت و بررسی نانوکامپوزیت‌هایی با خاصیت فوتوکاتالیستی نمودند. نتایج این طرح مورد توجه صنایع مختلفی از جمله نساجی، رنگرزی و کارخانجات تولید رنگ قرار خواهد گرفت.

فوتوکاتالیست‌ها به طور وسیعی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از کاربردهای آن‌ها می‌توان تصفیه‌ی پساب کارخانجات تولید رنگ و نساجی را برشمرد. مریم مردانی، دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، در خصوص اهمیت مطالعه صورت گرفته بیان کرد: «یکی از مشکلات جوامع امروزی، آلودگی‌های زیست‌محیطی در اثر تولید مواد آلاینده‌ی ناشی از پساب کارخانجات است. از این رو فرایندهای فوتوکاتالیستی برای از بین بردن این آلودگی‌ها اهمیت زیادی پیدا کرده‌اند. هدف از این تحقیق تولید، شناسایی و بررسی خواص نانوکامپوزیت اکسید روی – اکسید قلع در نقش یک فوتوکاتالیست بود.»
به گفته‌ی این محقق این نانوکامپوزیت توسط روش هم‌رسوبی و با استفاده از پیش ماده‌های ارزان قیمت سنتز شده است. به دلیل قرار دادن نانوکامپوزیت به صورت پوشش روی بستر شیشه‌ای، جداسازی کاتالیست از محلول مورد آزمایش به راحتی قابل انجام است. در نتیجه نیاز به فیلتر کردن محلول نهایی به منظور بازیابی کاتالیست حذف شده است. از دیگر مزایای این محصول، بازدهی مطلوب و توانایی تخریب رنگینه‌ هاى معروف پساب کارخانجات نساجی در مدت زمان کوتاه به شمار می‌رود.
متوسط قطر نانوذرات فوتوکاتالیستی تولید شده حدود ۱۸ نانومتر گزارش شده است. این محصول در مقایسه با فوتوکالیست‌های خالص اکسید روی و اکسید قلع عملکرد بهتری در حذف آلاینده‌ی رنگی مدنظر از خود نشان داده است.
مردانی در ادامه افزود: «نانوکامپوزیت تولید شده با روش‌های دستگاهی شامل پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، طیف سنجی UV-VIS و میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM) مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است. همچنین فعالیت فوتوکاتالیستی فیلم‌های نانو‌کامپوزیتی تهیه شده در تخریب تعدادی از رنگ‌ها، تحت تابش نور ماوراء بنفش مطالعه شد. لازم به ذکر است که به منظور افزایش کارایی این فوتوکاتالیست نیمه‌رسانا، دو نیمه‌رسانا با گاف انرژی متفاوت با هم ترکیب شدند.»
این تحقیقات حاصل همکاری مریم مردانی و دکتر محمد حسین حبیبی- عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان- است که نتایج آن در مجله‌ی Spectrochimica Acta Part A (جلد ۱۳۷، شماره ۱، سال ۲۰۱۴، صفحات ۷۸۵ تا ۷۸۹) به چاپ رسیده است.