طراحی نانوذراتی برای بهبود بازیافت نفت از مخازن

محققان دانشگاه ایالتی کلرادو به مطالعه چگونگی حرکت نانوذرات درون زمین پرداختند. برای این کار نانوساختارهای کربنی فلورسانسی طراحی شد که قادر به تحمل شرایط سخت عمق زمین است. این اطلاعات می‌تواند به بازیافت نفت از مخازن کمک شایانی کند.

ویویان لی و ویلیام سانفورد به دنبال یافتن الگوهای حرکتی نانوذرات درون زمین هستند. آن‌ها درصورت موفقیت می‌توانند از نانوذرات برای شناسایی مواد شیمیایی ویژه‌ای درون زمین استفاده کنند. این نانوذرات هوشمند که به ردیاب شهرت یافته‌اند می‌توانند سطح pH بالا و یا وجود مواد شیمیایی جاری درون زمین را شناسایی کنند.
در فاز اولیه این تحقیقات، به بررسی نفوذ نانوذرات کربنی و چگونگی حرکت آن‌ها در زمین پرداخته شد. به مجرد این که آن‌ها موفق به کشف چگونگی حرکت این نانوذرات درون زمین شوند محققان قادر خواهند بود که از آن برای کشف مواد شیمیایی مختلف استفاده کنند.
لی می‌گوید: «ما قصد داریم بفهمیم که نانوذرات چگونه روی ترکیب شیمیایی محیط اطراف اثر می‌گذارند یا چگونه عناصر خاصی که در زمین وجود دارند روی ترکیب شیمیایی نانوذرات اثرگذار هستند.»
دما، مقدار آب و ترکیب شیمیایی خاک اولین فاکتورهایی هستند که می‌توانند روی حرکت نانوذرات تأثیرگذار باشند. شکستگی هیدرولیکی دیواره‌ها یکی از موضوعات بحث‌انگیز در کلرادو بوده است. برای رفع این مشکل، مواد شیمیایی مختلفی به دیواره‌ی چاه‌ها تزریق می‌شود که این خود می‌تواند اثرات منفی روی محیط‌زیست و سلامت جامعه داشته باشد. هنوز روی این موضوع که این مواد شیمیایی برای محیط‌زیست خطرناک هستند، بحث‌های بسیاری وجود دارد. این که آیا این مواد شیمیایی آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌کنند یا خیر هنوز جای پرسش است.
این گروه تحقیقاتی از نانوذرات فلورسانس برای بررسی رفتار آن‌ها در دیواره چاه‌ها استفاده کردند. وجود یا فقدان این نانوساختارها در فواصل دور دست می‌تواند چگونگی پخش شدن آن‌ها را در محیط نشان دهد.
برخی از چاه‌ها به قدری عمیق هستند که نانوذرات امکان پایداری درازمدت در آن شرایط را ندارند و به سرعت از بین می‌روند. با این حال، این گروه تحقیقاتی موفق به طراحی نانوساختارهایی شدند که قادر به تحمل شرایط سخت بوده و طول عمر طولانی دارند. با این نانوساختارها می‌توان چگونگی پخش شدن آلودگی را در محیط‌زیست بررسی کرد. هر چند این پژوهش در مراحل ابتدایی قرار دارد اما محققان معتقداند که می‌توان به زودی آن را روی چاه‌ها آزمایش کرد