نتایج موفقیت‌آمیز نانوواکسن ضدسرطان روی موش‌ها

در راستای تولید واکسن ضدسرطان، محققان نانوذراتی طراحی کردند که قادر است ماکروفاژهای ویژه‌ای در نودهای لنفاوی را درون خود پنهان کرده و آنها را به سلول‌های سرطانی برساند. با این کار می‌توان سلول‌های سرطانی را از بین برد. نتایج آزمون‌های انجام شده روی موش‌های رضایت‌بخش است.

واکسن سرطانی، راهبردی جدید برای از بین بردن سلول‌های سرطانی پیش از گسترش در بدن است. تاکنون گزینه‌های مختلفی برای ساخت واکسن ارائه شده که هیچ یک عملکرد مناسبی نداشته است. اخیراً محققان موفق به ساخت واکسنی شدند که می‌تواند با موفقیت رشد سلول‌های سرطانی را متوقف کند. این واکسن روی موش‌های آزمایشگاهی نتایج مثبتی را در پی داشته است. براساس مقاله‌ای که در نشریه ACS Nano منتشر شده، برای ساخت این واکسن از نانوذرات ویژه‌ای استفاده شده‌است.
هیروشی شیکو، نائوزومی هارادو و همکاران درباره واکسن‌های ضدسرطانی که تاکنون ساخته شده چنین می‌گویند:« این واکسن‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فعالیت سلول‌های ایمنی بدن، موسوم به ماکروفاژها و دندریت‌ها، را کاهش دهند که با این کار به سلول‌های T که قاتل سلول‌های سرطانی هستند سیگنال برای حمله داده می‌شود.» این روش البته چندان موفق نبوده‌است. نتایج پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که ماکروفاژهایی که در اعماق نودهای لنفاوی هستند نقش بسیار کلیدی در کند کردن سلول‌های سرطانی ایفا می‌کنند. اما چطور می‌توان واکسنی تولید کرد که در آن ماده یورش برنده بر سلول‌های سرطانی بتوانند، بدون این که سلول‌های ایمنی بدن نسبت به آن‌ها عکس‌العمل نشان نداده و آن‌ها را از بین نبرند، وارد بدن شوند. همچنین بتوان این ترکیبات را به محل سلول‌های سرطان رساند.
شیکو و همکارانش برای حل این مشکل، ترکیب از بین بردن سلول سرطانی را درون غلاف نانوذره‌ای پنهان کرده و وارد بدن کردند. برای این کار، این گروه نانوذرات را به بدن موش تزریق کرده و دریافتند که نانوذراتی که فاقد بار الکتریکی یا فاقد مولکول سطحی هستند، می‌توانند جذب سلول‌های ایمنی بدن شده و وارد نودهای لنفاوی شوند. با رسیدن به مرکز نودهای لنفاوی، نوعی ماکروفاژ ضدسلول سرطانی درون این نانوذرات فرو می‌روند و در آن پنهان می‌شوند. با این کار می‌توان نانوذرات را به محل سلول سرطانی هدایت کرد و ماکروفاژهای قاتل را به سلول سرطانی رساند.