ترکیب نانوذرات و امواج تراهرتز برای افزایش طول عمر باتری‌ها

یک شرکت ژاپنی با استفاده از نانوذرات معدنی موفق به ارائه فناوری جدید شده که با استفاده از آن می‌توان عمر باتری‌های لیتیمی تلفن همراه را ۲۵۰ درصد افزایش داد. این فناوری ترکیبی از نانوذرات و امواج تراهرتز است.

شرکت کیپ (KEEP) با استفاده از فناوری‌نانو موفق به افزایش ۲۵۰ درصدی طول عمر باتری‌های لیتیم تلفن‌های همراه شده است. این شرکت ذرات سنگ معدنی نشر دهنده یون منفی را که بالاتری نرخ انتشار را دارند با فناوری تراهرتز ترکیب کرده و فناوری جدیدی موسوم به KEEP-Terahertz ارائه کرده است.
KEEP-Terahertz نسخه جدیدی ار فناوری تراهرتز است. شرکت کیپ با استفاده از تابش امواج تراهرتز در دمای پایین برای افزایش عملکرد ماده اولیه استفاده کرده است. دستگاه‌های تراهرتز فعلی، امواج تراهرتز را در دمای بالا ایجاد می‌کند که این کار موجب کاهش کارایی می‌شود.
این فناوری جدید کاربردهای متعددی دارد برای مثال کیپ از این فناوری برای افزایش طول عمر باتری‌های تلفن همراه استفاده کرده است به طوری که موفق به افزایش ۲۵۰ درصدی طول عمر این باتری‌ها شده است. این درحالی است که علاوه بر افزایش طول عمر، کارایی باتری نیز بهبود یافته است.
شرکت کیپ معتقد است که تابش مستمر امواج تراهرتز ابداعی این شرکت به افراد می‌تواند برای آنها فواید فیزیکی نیز به همراه داشته باشد.
کیپ موفق شده است که نرخ تبدیل نورخورشیدی به الکتریسیته را در پنل‌های خورشیدی با استفاده از این فناوری ۴۰ درصد افزایش دهد. برای این کار مقدار نویز کاهش یافته و مقاومت الکتریکی پیل خورشیدی بهبود یافته است.