۲۱ کارگاه‌ تخصصی دستگاهی، در زمستان ۹۳ برگزار می‌شود

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح علمی کارشناسان آزمایشگاه‌ها و همچنین دانشجویان و محققین علاقه‌مند به یادگیری دانش کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی، ۲۱ کارگاه‌ آموزشی را در زمستان ۱۳۹۳ برگزار کند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در نظر دارد در راستای ارتقاء سطح علمی کارشناسان آزمایشگاه‌ها و همچنین دانشجویان و محققین علاقه‌مند به یادگیری دانش کار با دستگاه‌های آزمایشگاهی، کارگاه‌های آموزشی زیر را در زمستان ۱۳۹۳ برگزار کند. 
کارشناسان عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو و همچنین شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی می‌توانند بدون پرداخت وجه و با استفاده از اعتبار آموزشی آزمایشگاه‌شان نزد شبکه، در این کارگاه‌ها ثبت‌نام کنند. همچنین برای محققان فعال در حوزه فناوری نانو ۳۰ درصد تخفیف و برای دانشجویان ۲۰ درصد تخفیف برای شرکت در دوره در نظر گرفته شده است.
عناوین کارگاه‌های فوق عبارتند از:
۱- کارگاه آموزشی کروماتوگرافی گازی GC (تئوری و عملی)
۲- کارگاه آموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLC  – تئوری و عملی
۳- کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی آزمایشات  (DOE) – تئوری
۴- کارگاه آموزشیسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18001
۵- کارگاه آموزشی استاندارد مربوط به الزامات عمومی آزمایشگاه های طبی ۱۵۱۸۹ ISO/IEC 
۶-  کارگاه آموزشیمعرفی دستگاه طیف سنج فلئورسانس اشعه ایکس XRF- تئوری
۷- کارگاه آموزشی آشنایی با نرم‌افزارهای آنالیز فازی XRD – تئوری
۸- کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه گرماسنج روبشی تفاضلی DSC – تئوری
۹- کارگاه پیشرفته جذب اتمی AAS – تئوری و عملی
۱۰-  کارگاه آموزشیتحلیل و بررسی نتایج دستگاه DLS – تئوری
۱۱- رس‌شناسی به روش XRD
۱۲- کارگاه آموزشی روش تحقیق 
۱۳- کارگاه آموزشی آشنایی با برخی از روش‌های آماده‌سازی نمونه و تحلیل نتایج در میکروسکوپ نیروی اتمی AFM – تئوری
۱۴- کارگاه آموزشی بررسی اثرهای ناخواسته در میکروسکوپ‌های پروبی روبشی SPM – تئوری
۱۵-  کارگاه آموزشی معرفی مغناطیس سنج نمونه مرتعش VSM – تئوری و عملی
۱۶- کارگاه آموزشی پیشرفته دستگاه  القایی جفت شده پلاسمای نشر اتمی ICO-OES(تئوری و عملی)
۱۷- دوره پیشرفته : معرفی الگوی پراش و تحلیل بررسی تصاویر TEM – تئوری
۱۸- کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه FT_IR، و کارکردهای آن – تئوری
۱۹-  کارگاه آموزشی میکروسکوپ الکترونی رویشی  SEM – تئوری و عملی
۲۰-  کارگاه آموزشی آشنایی با دستگاه پتانسیو استات Autolab – تئوری
۲۱-  کارگاه آموزشی پلاسمای جفت شده القایی- اسپکترومتری جرمی ICP-MS – تئوری و عملی
اطلاعات تکمیلی کارگاه‌ها و لینک مستقیم ثبت‌نام هر دوره در اینجا آمده است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌های ۶۶۱۵۷۳۰۶-۰۲۱  و ۶۶۰۶۹۹۱۵-۰۲۱ و ۰۹۱۲۲۳۵۰۰۹۷ تماس حاصل نمایید.