طراحی محفظه‌های دما پایین برای SEM و Cryo-SEM

شرکت کورو (Quorum) محفظه‌های جدیدی برای استفاده در میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) طراحی و تولید کرده است. این محفظه‌ها هم برای دمای محیط و هم دماهای پایین تا ۱۹۰- درجه سانتیگراد طراحی شده است.

شرکت کورو (Quorum) نسخه جدیدی از محفظه‌های مخصوص میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) را به بازار عرضه کرده است. این محفظه برای استفاده در دمای محیط، دماهای بسیار پایین (Cryo-SEM) و آماده‌سازی نمونه‌های SEM با پرتو الکترونی متمرکز (FIB) مناسب است.
محفظه‌ی دمای محیط این شرکت موسوم به Quicklok، به گونه‌ای طراحی شده است که می‌تواند نمونه‌های حساس به محیط معمولی را حفظ کند. جعبه‌ای مجهز به دستکش در این محفظه طراحی شده که می‌تواند به کاربر اجازه دهد تا نمونه را دستکاری کند.
محفظه‌ی دمای پایین این شرکت موسوم به Coollock، تمام ویژگی‌های محفظه‌ی دمای محیط را داراست، اما در عین حال می‌تواند شرایط کرایو را درون SEM یا FIB/SEM فراهم کند. درون محفظه‌ فضایی برای جاری شدن گاز نیتروژن قرار داده شده است به طوری که نیتروژن می‌تواند به صورت کنترل شده به داخل محفظه وارد شده و دمای آن را کاهش دهد. تغییرات دما با دقت توسط کاربر کنترل شده و امکان کاهش دما تا ۱۹۰- درجه سانتیگراد وجود دارد. این دما می‌تواند تا ۲۴ ساعت درون دستگاه SEM حفظ شود. قطعه‌ای نیز درون این محفظه قرار داده شده که قادر است مانع یخ زدن نمونه‌ شود.